Vad är en överlåtelsebesiktning?

  • Onsdag 15 dec 2021 2021-12-15
E-post

Vad är en överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesktning är en noggrann teknisk undersökning av byggnaden och dess omgivning. Syftet i detta fall, liksom med de flesta andra inspektioner som utförs av arkitekter eller ingenjörer som specialiserar sig på dessa frågor för privata kunder, är just att de ska kunna avgöra om det finns några problem innan dessa fastigheter säljs (överlåts).

Överlåtelsebesiktning är ett viktigt steg i processen för att köpa eller sälja en fastighet. Besiktningsmannen kommer att granska all dokumentation, ställa frågor för att klargöra information som inte finns med i den och samtala med säljarna om deras fastigheter så att de kan ge en helt ärlig åsikt om huruvida bostaden har några större problem som måste åtgärdas innan den färdigställs

Den första delen omfattar granskning av dokument som tillhandahålls av ägaren tillsammans med annan relevant information, t.ex. planer och databaser för tillstånd, och därefter kommer intervjuer med kunder som själva äger bostäder (om möjligt).

Anlita rätt person för jobbet

Det finns inga krav på vem som får utföra en husbesiktning, vilket gör det svårt för kunderna att försäkra sig om att de anlitar kvalificerade yrkesmän.

Fördelarna med att använda en SBR-godkänd besiktningsman är att de har genomgått utbildning som byggnadsingenjörer eller motsvarande och kan hantera alla frågor om behovet skulle uppstå. De har också ett stort nätverk av olika specialister som kan hjälpa dig med dina projektbehov om något skulle gå fel.

En inspektion av en bostad tar tid, men det är viktigt att ha tålamod och vara respektfull. Hur mycket tid en inspektör spenderar på din fastighet beror till stor del på storleken; hur många fel eller brister de hittar under sin sökning – och om du vill ha ytterligare tjänster som läggs till i din (som radontest).

överlåtelsebesiktningar.se hjälper dom personer att komma i kontakt med SBR-godkända besiktningsmän på ett tryggt och smidigt sätt.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag