Vågar du svälja det där pillret i Matrix?

Skillnaden på olika ekonomiska system beskrivs lekfullt i "musikvideos". Foto: Faksimil Youtube
  • Söndag 24 maj 2015 2015-05-24
E-post 99

LEDARE Om du känner för att vara radikal, om du är kritisk till hur samhället ser ut idag, men inte tror på socialism, kommunism eller mer regleringar och stat kan jag rekommendera Freedomfest. Jag var en av talarna igår på Freedomfest och för dig som missat evenemanget följer här en kort beskrivning av vad konceptet i grunden handlar om.

För dig som inte känner till libertarianism eller Mises-instutet bör jag först förklara att det inte ska förväxlas med begreppet ”liberal”. Det finns en anledning att man använder ordet libertarian istället för ”liberal”. Grundprincipen handlar om individens frihet, decentralisering av makt och individers äganderätt, så långt är i vart fall retoriken densamma. Men som du säkert känner till, de som kallar sig liberaler är sällan kritiker av centralisering av makt, exempelvis Europeiska Unionen. Vidare finns exempel där de inte är vänner av yttrandefrihet eller en fri marknad, tvärtom faktiskt.

För att på ett enkelt sätt beskriva skillnaden mellan idéerna kan vi titta på hur de förhåller sig till och definierar marknaden. Liberalen försvarar dagens system som bygger på teorier från en man som hette John Maynard Keynes. Det är Keynes teorier som ger svar på varför vi har en centralbank som ger ut pengar och varför en ensam individ, eller en liten grupp invidivider centralt bestämmer priset på pengar, alltså räntan.

Perspektivet Keynes utgår ifrån är att marknaden är ett slags eget väsen som kan och bör kontrolleras, rentav styras i någon riktning. Det är i grunden samma synsätt som styrde Sovjet med en planekonomi, om än med skillnader i hur ekonomin rent praktiskt regleras.

Libertarianer har en i grunden annan uppfattning. De, eller vi ska jag kanske säga, är anhängare av den Österrikiska skolan och bland annat en man vid namn Friedrich von Hayek. Där är synen på marknaden radikalt annorlunda, framför allt bygger den på idén att marknaden inte alls är ett eget slags väsen som kan eller bör kontrolleras utan tvärtom, marknaden är du och jag, alltså individer.

Skillnaden är mer fundamental än vad man kan tro. En libertarian tror inte alls på att marknaden, alltså individer, ska styras på något sätt från centralt håll. Tvärtom, vi ska lämnas ifred från stater och regleringar. I Hayeks värld finns inga centralbanker och staten har inget monopol på valuta eller priset på pengar. Alltså – allt kan och ska konkurrensutsättas. Det betyder att om något inte fungerar speciellt bra, kan den individ som har en bättre idé också göra verklighet av den idén och på så vis erbjuda dig och mig ett bättre alternativ. Samtidigt kommer dåliga idéer att sorteras bort av sig självt.

Ett exempel är Bitcoins som i grunden utmanar tanken på centralbanker. Bitcoins är i grunden mycket mer marknadsmässig än de pengar vi använder idag. Framför allt är kostnaden för att betala för varor eller tjänster mycket mindre med Bitcoins än dagens etablerade system. En annan aspekt är att den princip som Bitcoin bygger på utgörs av tilltron till en matematisk algoritm istället för tilltron till en individ som Stefan Ingves.

Det mest intressanta med Bitcoins är att det bygger på en princip som gör det omöjligt att stjäla någon annans pengar, eller Bitcoins ska jag kanske säga. På så vis är det alltså omöjligt för en stat att med tvång beskatta individer. Det går ej heller att manipulera marknaden genom att trycka mer pengar, eller genom att bestämma en räntesats som marknaden ska anpassa sig efter. Den här typen av principer ligger i linje med Hayeks ekonomiska teorier.

Kontentan är att liberaler, eller nuvarande politiska och ekonomiska system, accepterar en spelplan som i grunden är reglerad. Inom den spelplanen får du som individ spela boll, så länge du håller dig till regler som någon annan har bestämt. Libertarianen vill i grunden ha ett samhälle fritt från regler stiftade av någon annan. Istället handlar idén om att hålla sig till en princip om att ”gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan”.

Tyvärr handlar sällan den politiska debatten om den här typen av frågor. Etablerade medier, som istället för att granska makten väljer att springa dessa ärenden, uppehåller oss hellre med icke-problem som feminism och att bekämpa ett inbillat ”patriarkat”. Eller varför inte att lura i dig som mediekonsument att världen snart går under på grund av koldioxidutsläpp. Något som sedan används som argument för ännu mer regleringar och ofrihet.

Det är på den här nivån saker diskuteras och problematiseras på Freedomfest. Det handlar inte om att ifrågasätta någon liten politisk detalj eller fenomen i dagens system, det handlar om att ifrågasätta hela systemet i sin grund. Men till skillnad från vänstern, eller kommunisterna, vill inte libertarianen ersätta dagens system med ett nytt. Vi vill istället låta dig som individ och samhällen få vara ifred. Alltså en fri marknad på riktigt.

Att lyssna på föredragen på Freedomfest, eller att sätta sig in i de idéer som Mises-instutet presenterar, kan jämföras med att svälja det där pillret i filmen Matrix. Plötsligt får du en insikt om saker du normalt inte alls får läsa om i etablerad media. Nu handlar Freedomfest om så mycket mer än ekonomiska frågor, men jag skulle säga att den mest centrala och viktiga frågan hittar vi i skillnaden på Hayek och Keynes ekonomiska teorier.

Om du också känner dig manad att svälja det där pillret, gå in på mises.se och läs. Eller besök nästa arrangemang av Freedomfest.

Om du har lätt för att förstå engelska finns det även videos som på ett lekfullt sätt beskriver skillnaden på Keynes och Hayek. Dessa finner du nedan.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag