Våldtäktsdömd man nekas resning trots friande ljudinspelning

Högsta domstolen. Bild: Zeke530 (CC BY-SA 3.0)
  • Lördag 24 jun 2017 2017-06-24
E-post

STOCKHOLM En 40 årig man som 2008 dömdes till tre och ett halvt års fängelse och 211 000 kronor i skadestånd för våldtäkt, kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak, har fått avslag på en resningsansökan. Trots att nya friande bevis i form av inspelade samtal mellan parterna presenterats väljer Högsta domstolen att tro på kvinnans förklaring att hon känt sig pressad av mannen i det inspelade samtalet och därför sagt som hon sagt.

Högsta domstolen avslog nyligen en resningsansökan från en 40 årig man som för nio år sedan dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt, kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak. Mannen dömdes mot sitt nekande till tre och ett halvt års fängelse och till att betala 211 000 kronor i skadestånd till den målsägande kvinnan. Det skriver webbsajten Dagens Juridik.

Enligt mannen ljög målsägaren och flera vittnen under rättegången vilket resulterade i att han dömdes oskyldigt. Han vände sig därför till Högsta domstolen och begärde att målet skulle prövas på nytt. Mannen lämnade in ny bevisning i sin resningsansökan i form av ljudinspelningar som han menar friar honom från anklagelserna. Det rör sig bland annat om ett samtal han haft med målsägaren.

Eftersom nya bevis presenterats beslutade Riksåklagaren att öppna utredningen på nytt. Utredningsåtgärden blev nya förhör med den målsägande kvinnan. Hon vidhöll sin tidigare historia och tillade att hon sagt som hon sagt på inspelningen då hon var rädd att den dömde mannen annars skulle skada eller ta barnen ifrån henne.

Riksåklagaren valde att tro på kvinnan och motsatte sig därför att mannen skulle få en ny domstolsprövning. Högsta domstolen delade riksåklagarens uppfattning. I sitt beslut skriver domstolen att ”målsägandens förklaring står i väl överensstämmelse med det sätt på vilket hon i inspelningarna förhåller sig till X (den dömde mannens) påståenden och frågor. Mot denna bakgrund kan inte den åberopade bevisningen anses ägnad att ifrågasätta tillförlitligheten av målsägandens uppgifter om våld och övergrepp”. Högsta domstolen skriver även att det saknas ”synnerliga skäl” att pröva mannens skuld igen och avslår mannens ansökan.

På grund av den så kallade orubblighetsprincipen är det mycket svårt för dömda att få resning i Sverige. Principen utgör näst intill en oöverstiglig barriär för dem som är oskyldigt ­dömda. Sedan 1993 har elva oskyldiga personer lyckats få sin sak prövad på nytt och därefter friats. I näst intill samtliga fall har det skett efter ett hårt arbete av journalister som har engagerat sig.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag