Välfärdssatsningar och skattehöjningar när regeringen presenterar V-stödd budget

Magdalena Andersson (S). Foto: regeringen.se
  • Tisdag 20 sep 2016 2016-09-20
E-post 502

STOCKHOLM Mer pengar till kommuner, landsting och migrationsverket. Högre skatt på alkohol och kemikalier. Det är delar av innehållet i den V-stödda budget regeringen presenterade idag. Men regeringens siffror bygger på att kostnaderna för migrationen kommer minska.

Nu har regeringens budgetproposition lämnats till riksdagen. Budgeten har lagts av regeringspartierna i överenskommelse med Vänsterpartiet, och utmärks av skattehöjningar och satsningar på välfärden.

”När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden”, skriver regeringen och lovar 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting för att stärka framförallt skola och vård. Men ökade resurser föreslås också till polismyndigheten och SÄPO, som får tillskott på 100 respektive 80 miljoner år 2017, för att hjälpa samhället att ”stå upp mot brottslighet och terrorism”.

När det gäller flyktingmottagandet lovar regeringen att ”reformera ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga”. Just mottagandet av ensamkommande hör till den dyraste delen av flyktingmottagandet, bland annat på grund av höga ersättningsnivåer. Migrationsverket får i övrigt ett tillskott på sammanlagt 2,76 miljarder år 2017, bland annat till åtgärder för att förbättra mottagandet.

För att upprätthålla välfärden, komma till rätta med arbetslösheten och genomgå den i propositionen lovade övergången till ”ett av världens första fossilfria välfärdsländer” är det av största vikt att regeringen får ordning i finanserna, där kostnaderna för flyktingmottagandet skenat iväg det sista året.

– Vi har fört en stram finanspolitik och det stora underskott på drygt 60 miljarder kronor som regeringen ärvde är i allt väsentligt utraderat. Detta trots den ansträngning för de offentliga finanserna som det stora antalet asylsökande 2015 innebär, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Reformerna finansieras främst genom olika former av skattehöjningar. Alkoholskatten höjs, liksom nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. En ny kemikalieskatt införs också på datorer, telefoner, vitvaror och tv-apparater. Dessutom hoppas man på minskade utgifter för migration, särskilt av ensamkommande barn och unga, i den närmaste framtiden.

På twitter är reaktionerna blandade.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag