Van der Heeg: Med åldern och barn kommer det konservativa röstandet – även för kvinnor

Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 23 okt 2019 2019-10-23
E-post 739

Unga kvinnor som röstar vänster tenderar att dra sig mot höger och det konservativa när de blir äldre och skaffar barn, skriver Erik van der Heeg.

Kvällstidningen Expressen presenterar just nu en del intressanta undersökningar från opinionsinstitutet Sifo.

Ett av skälen kan vara den ommöblering bland de stora opinionsinstituten som är i faggorna. Demoskop kommer att gå ihop med Inizio, varvid Inizio försvinner, samtidigt som Demoskop flyttar från Expressen till Aftonbladet.

Konsekvensen blir alltså att Expressen om ett litet tag kommer att stå helt utan institut som kan göra ”väljarbarometrar” åt dem. Tidningen kan heller inte köpa Sifos väljarbarometer eftersom Göteborgsposten och Svenska Dagbladet har delad ensamrätt på denna. Däremot kan man köpa helt andra mätningar i speciella frågor – och det är just det som man har gjort.

Bland annat har man presenterat en specialundersökning om hur medlemmarna i LO-kollektivet skulle fördela sina röster om det vore val idag, samtidigt som Sifos resultat om skillnader mellan könens politiska sympatier presenteras i en annan undersökning.

Och den bild som tonar fram här är delvis motsägelsefull.

Att kvinnor och män på många sätt har olika politiska sympatier och värderar olika politiska frågor olika mycket är ingen nyhet. Att män står generellt mer till ”höger” och kvinnor mer till ”vänster” på den politiska skalan är en gammal sanning, liksom att män tenderar att se säkerhetsrelaterade frågor som viktigare än kvinnor som brukar lyfta fram sociala spörsmål.

Men det tycks som om dessa könsdifferenser har ökat under senare tid om man skall tro Sifoundersökningarna. Särskilt tydligt blir detta när det gäller den allra yngsta åldersgruppen 18-29 år.

Om man tittar på två partier som väl får anses ligga på motsatta sidor på den politiska skalan, nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, blir skillnaderna rent ut sagt dramatiska.

Vänstern stöds av 18,4 procent av yngre kvinnor, medan SD stöds av futtiga 6,5 procent. Hela 23,7 procent av de unga männen anser däremot att SD är partiet för dem, samtidigt som 9,6 procent skulle kunna tänka sig att rösta på de röda. Här kan man nästan tala om att könen bor på helt olika planeter.

Men om man tittar på Expressens studie av LO-grupperna kompliceras bilden.

Här är det intressant att fokusera på stödet för de två partier som slåss om den svenska arbetarklassens själ, nämligen Socialdemokraterna respektive Sverigedemokraterna.

Sedan i mars förra året, då en liknande undersökning gjordes, har förändringarna i opinionsläget skiftat tämligen kraftigt. Stödet för S har fallit så pass att SD idag är större bland LO-medlemmar än S (31,0, respektive 30,6 procent) – och det är framför allt bland kvinnorna som stödet minskat mest, från 41,8 till 31,1 procent.

Omvänt har SD fått ett rejält lyft hos LO-kvinnor på lite drygt ett halvår: från 13,5 till 21 procent. Det handlar här om personer som jobbar som undersköterskor, hemtjänstpersonal, anställda vid skolbespisningar, lokalvårdare, barnskötare, serveringspersonal… Jordens salt, med andra ord.

Men vad säger oss dessa siffror om framtiden?

I många slutna vänstergrupper på sociala medier jublas det idag. ”Vi är framtiden!”, ”Precis som i klimatkampen går de unga tjejerna före!”, ”När tjejerna blir äldre kommer SD att krossas!” är exempel på poster som jag har läst. Men detta är kanske att ta ut segern i förskott. Om det är något som är helt säkert att förutspå så är det att en person som är 29 år idag kommer att vara exakt 34 år gammal om fem år. Och på den tiden tycks saker och ting hända.

I en amerikansk undersökning som nyligen publicerats om vita amerikanska kvinnors politiska sympatier, så framkommer det att åldern på kvinnor kanske inte är den viktigaste faktorn när det gäller att förutspå hur denna grupp tänker rösta, utan det handlar om huruvida en kvinna har barn eller inte.

Barnlösa kvinnor stöder Demokraterna oavsett ålder och kvinnor med barn stöder Republikanerna också oberoende av hur gamla de är; men eftersom barnlösa kvinnor tenderar att vara yngre, så ser det ut som om det handlar om en generationsmotsättning. Kvinnorna inom LO-kollektivet som gått till SD är med all säkerhet personer i fasta förhållanden och med ett eller flera barn.

Och detta verkar logiskt. När en kvinna får barn så träder hennes skyddsinstinkter in. Då premieras trygghet, säkerhet, lag och ordning, och då kan Sverigedemokraterna mycket väl vara ett attraktivt alternativ.

Å andra sidan, när man är ung och premierar saker som vänsterideologierna vill locka med, såsom bidrag, ”gratis” och mångfald – ja, då ter sig ett parti som Vänsterpartiet mycket naturligt.

En Sifoundersökning om hur kvinnor (och män) röstar med avseende på familjesituation, snarare än inkomst, ålder eller bostadsort vore därför välkommet.

Erik van der Heeg och hustrun Ann Heberlein har en podd ihop. Lyssna på senaste avsnittet här:

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag