Vänsterekonom om kommunernas kris: ”The quick fix är unga invandrare”

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Tisdag 1 okt 2019 2019-10-01
E-post 977

Sveriges kommuner krisar, flera av dem på grund av ökade kostnader för migranter. Sandro Scocco, chefsekonom på vänstertankesmedjan Arena Idé, menar dock att fler invandrare kan lösa problemet.

– The quick fix är unga invandrare som man snabbt kan få in på arbetsmarknaden. Debatten om att nästan stänga gränserna är djupt olycklig ur arbetsmarknadsperspektiv, säger Scocco till Aftonbladet. 

Scocco säger att det även finns nackdelar med invandringen.

– Vi riskerar att få bostadssegregation, invandrarna har inte en tillräckligt hög utbildningsnivå, och så vidare. Men jag ser det mest som en investeringskostnad, säger Scocco, som menar att svenskar är ännu mer kostsamma för samhället:

– Det tar 20 års investeringar att få ut en svenskfödd på arbetsmarknaden. Hela poängen med invandring är att efter 3-4 år har personen fått tillräckligt bra utbildning, kommer i sysselsättning, börjar betala skatt. Jobbar hen i 30 år så blir det en fantastisk affär för staten, fortsätter Scocco.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, invänder emellertid mot Scoccos resonemang.

– Har man en utbildning och kan bra engelska går det rätt snabbt. Har man ingen utbildning alls tar det 8-9 år, säger Wallenskog till Aftonbladet.

Även Wallenskogs uttalande kan ifrågasättas. Riksdagens utredningstjänst har i en rapport kommit fram till att andelen helårsanställda, inklusive företagare, bland flyktingar inklusive flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter 8 år i Sverige och andelen efter 15 år var 34 procent.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag