Vänsterextrem terror 27 gånger vanligare än högerextrem

Bild: Flickr
  • Onsdag 21 jun 2017 2017-06-21
E-post 2121

EUROPA Antalet terrorattacker i EU utförda av vänsterextrema var 27 gånger vanligare än attacker utförda av högerextrema under förra året. Det visar statistiken i Europols årliga terrorrapport som släpptes i veckan. Den vanligaste bakomliggande drivkraften för terrorbrott i Europa förra året var separatism som stod för 90 av totalt 142 attacker. De blodigaste dåden utfördes dock av jihadister som stod för mestadelen av attackerna med dödlig utgång.

I veckan släppte Europol sin TE-SAT rapport för 2016. Rapporten förser polismyndigheter, lagstiftare och allmänhet med fakta och statistik över terrorism och våldsbejakande extremism inom EU samtidigt som den identifierar trender och utveckling inom området. Informationen hämtas in från de olika medlemsländerna och sammanställs därefter av Europol.

Rapporten, som Europol har gett ut varje år sedan 2007, kartlägger även de bakomliggande drivkrafterna för terrorismen. I årets rapport delas dessa in i fem olika huvudområden. Jihadism, separatism, vänsterextremism, högerextremism och brott med personliga motiv.

Enligt Interpol inträffade 142 terroristattacker 2016 i åtta olika medlemsländer, varav Storbritannien stod för mer än hälften med 76 rapporterade attacker. Totalt inträffade 33 procent färre attacker i Europa under 2016 jämfört med året innan. 142 människor dödades och 349 skadades allvarligt.

Trots den totala minskningen av antalet attacker, ökade antalet attacker utförda av anarkistiska och vänsterextrema grupper med över 100 procent jämfört med året innan. Vänsterextrema grupper utförde även 27 gånger fler attacker än högerextrema som endast stod för en attack som inrapporterades av Nederländerna.

Det vanligaste motivet till terrorattacker var separatism. Av de totalt 142 attackerna hade 90 just separatism som bakomliggande drivkraft uppger Europol. Dessa attacker inträffade mestadels i Storbritannien med 76 attacker, i Frankrike som rapporterade 18 och i Spanien som rapporterade fem.

Endast 13 av de totalt 142 attackerna hade jihadistiska motiv. Dock var dessa attacker de blodigaste och de som krävde flest människoliv. 135 av de 142 döda och 374 av de 379 allvarligt skadade föll offer för jihadistisk terror.

En annan uppseendeväckande uppgift är den stora minskning av antalet attacker där skjutvapen var inblandade. Förra året rapporterades endast sex sådana attacker in av EU:s medlemsländer. En betydande minskning jämfört med året innan då hela 57 väpnade attacker rapporterades.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag