”Vänsterns transexperiment har förstört barns liv”

Foto: Ungsvenskarna
  • Fredag 18 mar 2022 2022-03-18
E-post 2129

Tillsätt en haverikommission för att utreda konsekvenserna av vänsterns könsexperiment på barn, skriver Emil Eneblad och Destiny Ameen på Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Det är få saker som är så upprörande som när barn far illa – särskilt när de utsätts för bättre vetande vuxnas experiment. Den radikala vänsterrörelsen har länge verkat för att underlätta medicinskt könsbyte för unga, något som från många håll ifrågasatts på grund av bristande forskningsunderlag men som ändå tvingats fram av politiska skäl.

Resultatet är att hundratals barn fått sin kroppsliga utveckling omkullkastad och ingen vet riktigt hur stora konsekvenserna är eller kommer att vara. Ungsvenskarna vill därför se en haverikommission för att utreda exakt hur många barn som drabbats och hur illa det är. Inga barn ska behöva få sina liv förstörda av politisk korrekthet.

Uppdrag granskning har i ett antal reportage uppmärksammat bristerna inom den svenska så kallade transvården. I sju år har svenska staten klassat hormonbehandlingarna som säkra samtidigt som forskningsunderlaget har varit nära inpå obefintligt.

När Karolinska universitetssjukhuset uppmärksammade bristerna var Socialstyrelsen kritisk mot att man ens uppmärksammade problemen med behandlingarna, man ville med alla till buds stående medel använda den oprövade metoden för könsbyte på barn. Kanske var man rädda för att utsättas för drev från vänsterhåll? Det står i vart fall klart att beslutet om transvården i allt väsentligt varit politiskt motiverat.

Det säger sig självt att den typen av drastiska beslut som för alltid förändrar en människas liv inte bör kunna tas av barn. Barn får av den anledningen inte gifta sig, ta lån eller ens råda över sin egen egendom i normal utsträckning. Får vänstern bestämma får de däremot genomgå kraftiga hormonbehandlingar för att byta kön. Detta trots att den lilla forskning som finns på området tyder på att det sannolikt är skadligt, vilket Socialstyrelsen nu har erkänt. Risken för ånger är stor och de medicinska komplikationerna är väsentliga.

Resultatet av vänsterns påtryckningar är att allt fler unga genomgår kraftiga hormonbehandlingar mot könsdysfori, men samtidigt som den politiskt korrekta vänstern kämpar hårdare för att fler barn ska genomgå hormonbehandling säger experterna stopp – riskerna är för höga. Trots det har fler än 800 barn genomgått behandlingen som av läkare har liknats med kemisk kastrering.

Det finns två frågor som måste ställas med anledning av Socialstyrelsens vändning i frågan. Hur många av de 800 barn som genomgått hormonbehandling kommer få allvarliga men för livet och vem ska ta ansvar för att ha låtit politisk korrekthet drabba alla dessa barn?

Den första frågan kan ingen politiker ge svaret på, den frågan måste vården och forskarna ges tillfälle att svara på. Att många barn däremot drabbats allvarligt kan man räkna ut utan att vara expert på området. För den andra frågan är svaret enkelt, staten och de ansvariga politikerna måste ta sitt ansvar.

Att experimentera på barn för att vinna billiga politiska poäng är värre än vårdslöst, de politiker som har tillåtit vad som liknas vid kemiska kastreringar av barn måste uppmärksammas för vad de gjort och förpassas till historieböckerna. Men framför allt måste det utredas hur många barn det är som fått sina liv förstörda av vänsterns experiment och vad samhället kan göra för att minska effekten av vänsterns haveri.

Det är hög tid att en haverikommission tillsätts för att minimera skadorna av vänsterns experiment på barn. Varje barn som får sitt liv förstört av politisk korrekthet är ett barn för mycket.

Emil Eneblad, vice nationell talesperson, Ungsvenskarna

Destiny Ameen, förbundssekreterare, Ungsvenskarna

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag