Var rankas Sveriges internethastighet i Europa?

  • Söndag 25 feb 2024 2024-02-25
E-post 0


Vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen går fort och är under ständig förändring. Därför är
det viktigt för ett land som Sverige som historiskt sett har legat i framkant vad gäller teknik att
inte halka efter.
Idag använder nästan alla internet. Digitaliseringen har gjort det möjligt för oss att göra et
digitalt skifte och vi kan utföra de flesta ärenden online numera. Detta ställer krav på att vi har
ett tillräckligt starkt och fungerande internet.
I den här artikeln kommer vi titta på hur det ser ut för Sverige när det gäller internetanvändandet
samt hur vi rankas som land statistiskt sett jämfört med andra länder när det gäller internet.


Majoriteten av den svenska befolkningen använder internet


Rapporten “Svenskarna och Internet 2023” visar att hela 96 procent av befolkningen över 15 år
använder internet. Idag är det vanligt att utföra de flesta ärenden online och oberoende av fysisk

plats. Vi kan handla det mesta på nätet, lyssna på podd, titta på film samt spela på ett casino
utan svensk licens
I rapporten konstateras det även att nästan alla svenskar kan ta del av samhällsnyheter idag
och det tack vare att gränsen mellan digitala och traditionella medier håller på att suddas ut
alltmer. Idag går det att ta del av det mesta online via sociala medier, nyhetsappar och
nyhetssidor som Nyheter Idag.


Sverige på topp i Norden
År 2017 satte regeringen upp målet att Sverige skulle vara bäst i världen på digitalisering. Det
har även varit en prioriterad fråga på EU-nivå. Där har målet varit att skapa ett Europa som är
rustat för den digitala tidsåldern. Detta ledde till inrättandet av nya policyprogram och EU:s
digitala kompass.
Sverige har länge varit ett land som legat i framkant vad gäller telekommunikation. Mycket tack
vare att vi har byggt upp ett starkt teknik- och innovationsdrivet näringsliv. Vi har varit bland de
första i världen med utbyggnaden av just telefoni och internetbaserade tjänster.
Resultatet från 2022 års nordisk-baltiska jämförelse visar att Sverige ligger i topposition när det
gäller snabbt bredband i Norden. Svenskarna tillsammans med danskarna hade bäst tillgång till
snabbt internet via fast bredband.


Halkade efter internationellt och i EU
Enligt rapporten Worldwide Broadband Speed League hade Sverige under år 2018 världens
näst snabbaste internet. Endast Singapore hamnade högre i rankningen. Idag har Sverige
halkat efter när det gäller snabbast 5G-uppkoppling. Det visar en Speedtest-undersökning från
år 2022 som gjordes av Ookla. På topp ligger istället Sydkorea och Förenade Arabemiraten.
EU-kommissionen rankar sedan 2014 nivån av digitaliseringen i alla EU-länder. Sverige har
alltid legat på topp och pendlat mellan att ligga på andra- och tredjeplats. Men resultatet från
2022 visade att Sverige hade tappat sin position till Nederländerna och hamnade istället på
fjärde plats. När det gäller 5G-uppkopplingen hamnade Sverige på plats nio.


Utbyggnaden av 5G
Data från PTS visar att 20 % av alla svenskar hade tillgång till 5G under år 2021. Under år 2022
var det istället 57 % och i glesbebyggda områden var ökningen från 0 till 30 procent. Hur det
såg ut under 2023 hade PTS ingen data på. Men de nämnde däremot att operatörer hade som
mål att förse stora andelar av deras svenska kunder med 5G mot slutet av 2023.


Utvecklingen i Sverige
EU-kommissionen nämner bland annat i deras rapport att svenska företag har haft utmaningar
med att tillsätta tjänster inom informations-och kommunikationsteknologisektorn.
De nämner även att en anledning till att Sverige har lyckats hamna bland de bästa i EU inom
digitalisering, beror på att svenska företag använder sig av ny och avancerad teknik i en snabb
takt samt samverkar med den akademiska världen när det gäller områden som bland annat AI
och molntjänster.
För att Sverige inte ska halka efter i utvecklingen är det därför viktigt att dra nytta av moderna
och säkra nät för 5G-uppkopplingar tillsammans med andra tekniker som AI och molntjänster.
Sverige behöver även jobba med kompetensbristen inom tech i nära samarbete med
utbildningsväsendet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag