Värmlands Folkblad svarar Nyheter Idag: ”Nej det är inte en riggad nyhet”

Värmlands Folkblad svarar nu i ett öppet brev på vår artikel. Bilden är ett montage. Foto: Wikimedia Commons samt Faksimil nyheteridag.se
  • Måndag 4 apr 2016 2016-04-04
E-post 400

ÖPPET BREV Efter att Nyheter Idag publicerade vår granskning av Värmlands Folkblad och lapparna på Konsum i Karlstad har Morgan Schmidt, nyhetschef på Värmlands folkblad, skickat ett öppet brev till Nyheter Idag som han önskar få publicerat. Nedan kan du läsa Morgans brev, samt ett svar från Chang Frick på Nyheter Idag.

Hej Chang, jag vill bara med anledning av det som du kallar för avslöjande klargöra ett par saker.

För det första, nej det är inte en riggad nyhet, hade det varit det så hade vi naturligtvis varit kloka nog att dölja det så pass mycket att den medarbetare som du hänvisar till inte hade lagt upp det på sin egen facebook-sida. Men det är inte så vi jobbar, naturligtvis. Värmlands Folkblad var inte ens i närheten av att vara först på bollen utan tog upp nyheten först efter att andra medier hade gjort det. Vår bedömning var nämligen att en lapp på Konsum på Herrhagen inte är mycket till nyhet, däremot valde vi efter en längre diskussion på söndagen att skriva en kort text om att lappen blivit viral, eftersom det kändes konstigt att inte alls uppmärksamma en lokal fråga som tydligen engagerar många. Det är två vitt skilda saker.

För det andra, den journalist som du hänvisar till har varit tjänstledig sedan i höstas och är därmed alltså inte aktiv på redaktionen. Den lapp hon har satt upp på sin lokala Konsumbutik har alltså ingenting med redaktionens arbete att göra. Naturligtvis kände vi till att det var vår tjänstlediga medarbetare som skrivit lappen, vilket även alla andra medier som publicerat gjorde, men eftersom hon valt att inte ställa upp på intervjuer med namn och bild så har vi också fått godta det förhållningssättet. Vi skrev om lappen, inte personen bakom lappen.

För det tredje, våra medarbetare är generellt inga offentliga personer, med få undantag som exempelvis vår chefredaktör som också är den enda personen på tidningen som är anställd med grund i sin politiska tillhörighet. Som anställd journalist har man samma rätt till privatliv som alla andra människor, däremot får man inte bevaka exempelvis politik på nyhetsplats om man själv skulle vara politiskt aktiv på fritiden, vilket inte heller den nu tjänstlediga medarbetaren har gjort. Att hänga ut en av våra medarbetare på det vis som Nyheter Idag har gjort är enligt vår mening knappast försvarbart och än mindre etiskt. Det handlar om en lapp på Konsum, ingenting brottsligt.

För det fjärde, VF som tidning tar inte ställning i lokala konfliktfrågor som exempelvis var ett HVB-hem ska ligga eller inte ligga. Vi för inte kampanj i sådana frågor och vi låter båda sidor komma till tals i alla sådana tvistefrågor, vare sig det gäller flyktingboenden, skolnedläggningar eller andra frågor som för tillfället är heta ute i samhället. Att enskilda medarbetare kan ha åsikter i frågorna är naturligtvis oundvikligt eftersom även journalister påverkas av lokala frågor, men vid sådana tillfällen så diskvalificerar sig också dessa journalister från att bevaka frågorna. Allt för att förtroendet ska kunna upprätthållas.

Jag hoppas att du ser detta som klargörande nog och att du väljer att publicera de svar vi ger genom detta öppna brev.

Mvh

Morgan Schmidt, nyhetschef Värmlands Folkblad

Svar från Chang Frick

Hej Morgan,

Det kanske är bråk om semantik, men jag menar att eftersom den flyktingvänliga lappen var skriven, uppsatt, avfotograferad och publicerad i sociala medier av er journalist, blir det i allmänhetens ögon en riggad sak. Det är inte så att er journalist själv var öppen med att hon stod bakom lappen, utan det framgick först i kommentarsfältet när en annan person ger beröm för hennes lapp.

Hade den kommentaren aldrig skrivits hade vi inte kunnat vara säkra på vem som satt upp lappen och då hade det sett ut som att er medarbetare av en händelse hade upptäckt den på Konsum och sedan tagit en bild av densamma, vilket ger en felaktig bild av hur det egentligen ligger till.

Jag ifrågasätter inte om hon varit tjänstledig sedan i höstas, däremot kan jag konstatera att artikeln som hon författat med rubrik ”Hittar du en regel – bryt den” är publicerad så sent som andra januari i år.

Ditt resonemang om att er medarbetare inte är offentlig haltar. Allt som kan spridas på Facebook är offentligt och det blir inte mindre offentligt när något är viralt. Arbetar man som journalist förutsätts också ett visst mått av förtroende från allmänheten och då är det givetvis en förutsättning att man själv är beredd att bli granskad.

Det går inte hävda att rollen som journalist är enkelriktad – att man ska kunna granska andra utan att själv bli granskad. Så kan det rimligen inte fungera. Att er medarbetare inte vill ställa upp på intervju förändrar inte saken, skulle ni acceptera att en lokalpolitiker i Karlstad använde det argumentet för att slippa negativ publicitet?

Vår nyhet bygger på att Värmlands Folkblad givetvis borde vara öppna från början med att det är den egna medarbetaren som står bakom lappen. Det är ännu mer allvarligt om det är som du säger, att fler redaktioner kände till att det var en tjänstledig journalist på Värmlands Folkblad som skrev, satt upp och fotograferade lappen. Sådant måste framgå i rapporteringen, inte minst med tanke på den bredare debatten i samhället som handlar om man verkligen kan lita på att medier berättar hela sanningen.

Jag vill också poängtera att det går jättebra att tycka saker även om man är journalist. Det viktiga, enligt mig, är att man kör med öppna kort.

Givetvis publicerar vi, med detta inlägg, ditt svar. Om ni händelsevis skriver om saken i er egen tidning får ni gärna använda svar som ovan från mig.

Mvh

Chang Frick, Nyheter Idag

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag