Ventilation

  • Lördag 21 maj 2022 2022-05-21
E-post
Genom att ha en bra ventilation kan man förhindra mögel och avlägsna lukt. Stora anledningar till att fukt kommer till i inomhusluften är bland annat utandningsluft, duschande, människor, maskiner och material. Detta tillför konstant vattenånga, luft och gaser till luften i hemmet. Med bra ventilation tar man då bort tex matos, lukt och skadlig gas från byggnadsmaterialet vilket leder till att chansen för att fuktrelaterade mögel och rötskador förhindras.

 

Med en konstant och regelbunden luftväxling i ditt hem, kommer alla i familjen att andas in en finare och renare luft. Vilket bidrar till att du och din familjs hälsa behålls.
Mindre barn är mer känsliga för dålig luft och mögel än vad vuxna är och det är större risk för barnen att utveckla allergier om de är i dessa miljöer. Dessa allergier kan sätta livslånga spår, just därför är det viktigt att kontrollera din ventilation regelbundet.

 

Högre luftfuktighet under en längre tid leder till att mögel kan komma att skapas på ytor och även inredning. Fönster och konstruktion kan även då skador på insidan och även på utsidan. Ur hälsosyn är det även viktigt med att ventilationen i sovrummet är tillräcklig. Därför är det viktigt att man noggrant går igenom vilka ventilationsdetaljer man väljer.

 

För att det ska finnas möjlighet att späda ut föroreningar, föra bort använd/förorenad luft och tillföra ren luft så kommer du att behöva en effektiv ventilation. Vid flera fall, tex pollen, så är det även viktigt att inkommande luft renas innan den berikar luften inomhus.
Den luft som tillförs via tilluftsventiler bestämmer det totala utbytet av luft genom en byggnad. annat som tillkommer kallas ofrivillig ventilation och kommer ofta från tex öppna fönster, eller genomläckning i otätheter. Hus med god lufttäthet måste därför ha ett väl planerat ventilationssystem med till och frånlufts försörjning.
För mer info: https://aerius.se/

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag