”Vi är många medlemmar och företrädare i SDU som länge varit bekymrade över förbundsledningen”

Det råder delade meningar mellan SD och SDU. Bilden är ett montage.
  • Fredag 10 apr 2015 2015-04-10
E-post 944

DEBATT Efter att Nyheter Idag avslöjade att flera medlemmar riskerar att uteslutas ur moderpartiet Sverigedemokraterna har tonläget allt mer skruvats upp och nu råder en öppen och infekterad konflikt mellan SDU-ledningen och moderpartiet. Nu riktar en rad företrädare för SDU syrlig kritik mot SDU-ledningen i en debattartikel där bland annat förbundsledningens ideologiska grund ifrågasätts.

Efter att Sverigedemokraternas medlemsutskott väckt personärenden mot ett tjugotal personer, inklusive ordföranden och vice ordföranden för SDU, bland annat baserat på uppgifter om samverkan med extremistiska organisationer, har tonläget i debatten varit högt.

Trots att det är medlemsutskottet och inte partiledningen i Sverigedemokraterna som initierat utredningen har bland annat SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand gått till personangrepp på moderpartiets ledning och hävdat att medlemsutskottets agerande inte alls har med ideologiska frågor att göra utan bara är en del i en maktstrid. Det är för oss högst anmärkningsvärt att under pågående utredning gå händelserna i förväg och dessutom jämföra vårt parti med sovjetmetoder.

Sverigedemokraterna har varit tydliga med att man hellre sett att dessa frågor hanteras genom intern dialog. SDU-ledningen har valt att agera på motsatt sätt för att skapa stora rubriker och intern opinion. Det är inte acceptabelt varför vi avser nyansera debatten.

I en debattartikel i Aftonbladet hävdar förbundsstyrelseledamöterna Jessica Ohlson och Camilla Jonasson att medlemsutskottets pågående granskning ”saknar motstycke i modern svensk politisk historia”, de skriver att det finns ”inga ideologiska eller politiska skillnader mellan parti och ungdomsförbund” samt att stödet för Gustav Kasselstrand som förbundsordförande ”varit överväldigande bland SDU:s medlemmar”. Vi som skriver denna artikel är distriktsordföranden och vice distriktsordföranden för bland annat några av SDUs största distrikt och delar inte den verklighetsbeskrivningen.

Sverigedemokraternas medlemsutskott har bland annat till syfte att utreda uppgifter om stadgebrott, olämpligt beteende och ideologiska avvikelser. Det är på så sätt en viktig faktor i arbetet med att slå vakt om den framgångsrika, breda, folkliga och ickerasistiska linje som partiet slagit in på under Jimmie Åkessons ledning och en garant för att partiets tragiska, historiska misstag inte upprepar sig. Att arbetet tas på allvar tycker vi är positivt.

Om det finns trovärdiga uppgifter som säger att olika företrädare lyft antisemitiska åsikter, har skrikit okvädingsord till invandrare, samverkar med extremister, uttryckt sympati för rasistiska sidor på internet m.m. är det inget märkligt att partiets medlemsutskott presenterar detta för personerna och ber dem att förklara sig.

Att medlemsutskottet i vårt moderparti har startat en utredning mot bakgrund av den här typen av uppgifter är ingenting som ”saknar motstycke i svensk politisk historia”. På 1980-talet uteslöt Socialdemokraternas ungdomsförbund över 100 medlemmar på ett bräde, på grund av att dessa försökt driva rörelsen i en odemokratisk riktning. År 2006 tvingades SSU-ordföranden Anna Sjödin att avgå efter uppmaningar från partistyrelseledamöter i moderpartiet. Skälet var att hon misshandlat och skrikit rasistiska okvädingsord till en restauranganställd. Så sent som 2014 uteslöt Vänsterpartiet ett stort antal medlemmar, varav flera distriktsordförande i Ung Vänster på grund av anklagelser om samröre med vänsterextremister. Sett i det ljuset framstår den aktuella utredningen i SD:s medlemsutskott inte som särskilt extrem eller unik.

Påståendena om att det inte skulle finnas några politiska skillnader mellan SD och SDU och att stödet för Gustav Kasselstrand skulle vara ”överväldigande” inom ungdomsförbundet menar vi också tyvärr är felaktiga. Många har ifrågasatt den riktning som ungdomsförbundets ledning har lett in förbundet på. Det har varit en konstant debatt kring att det idéprogram som ledningen drev igenom inte innehåller något uttalat stöd för centrala sverigedemokratiska grundprinciper såsom demokrati, socialkonservatism, kulturnationalism och öppen svenskhet.

Den aggressiva framtoningen vid offentliga manifestationer, utelämnandet av socialkonservatism och demokrati i idéprogrammet samt de uppenbara likheterna mellan ungdomsförbundets valfilm och en propagandafilm från den franska extremistorganisationen Generation Identitaire har också givit upphov till oro och omfattande kritik inom förbundet. En kritik som succesivt växt i styrka och som resulterade i att den nuvarande ledningen utmanades vid den senaste förbundskongressen och endast med några enstaka rösters marginal lyckades behålla makten. Detta kan knappast sägas vara ett uttryck för ett ”överväldigande” stöd bland SDU:s medlemmar.

Vi är många medlemmar och företrädare i SDU som länge varit bekymrade över förbundsledningens samarbetssvårigheter med Sverigedemokraterna och vi är många som kommer att fortsätta att samarbeta med moderpartiet och verka för att också Sverigedemokratisk ungdom ska företräda en bred socialkonservativ linje bland Sveriges ungdomar. Detta gäller oavsett vad medlemsutskottets utredning kommer fram till.

Viktor Carlson, ordförande SDU Stockholm
Pontus Andersson, ordförande SDU Skåne
Sarah Petersson, ordförande SDU Blekinge
Marcus Andersson, ordförande SDU Gävleborg
Tobias Andersson, vice ordförande SDU Väst
Joel Lundgren, vice ordförande SDU Östergötland
Oscar Rosengren, andre vice ordförande SDU Norrbotten

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag