Viktiga anledningar till att sluta röka

  • Tisdag 2 aug 2022 2022-08-02
E-post 0

Tobak är den enda produkten som dödar ungefär hälften av sina användare – och miljontals människor världen över lider av kroniska sjukdomar som direkt eller indirekt orsakas av tobaksrök.

De flesta av oss vet hur många negativa effekter rökning och cigaretter har på kroppen. Rökning påverkar alla organ i din kropp, har en lång rad negativa hälsoeffekter, och är relaterad till ett stort antal hälsosjukdomar.

Men färre människor vet att när du slutar börjar fördelarna med att sluta bara tjugo minuter efter att du slutat.

Bortsett från hälsoskäl kan cigarettrökning avsevärt påverka din dagliga rutin och din övergripande livsstil. Rökning skadar inte bara din hälsa utan även de som finns omkring dig. Uppskattningsvis dör 890 000 människor världen över på grund av exponering för passiv rökning.

 

Det finns otaliga anledningar att ta bort vanan och här är några viktiga skäl till varför:

Du kan förlänga ditt liv

En enda cigarett sägs minska din livslängd med minst 11 minuter. Din kropp börjar läka skadorna av cigarettrökning redan 20 minuter efter din sista sticka.

Du kan undvika att få kroniska sjukdomar

Cigarettrökning kan leda till många lungsjukdomar, aneurysm och oändliga typer av cancer. Rökare löper också två till tre gånger större risk att utveckla kranskärlssjukdom jämfört med icke-rökare.

Du kan undvika för tidigt åldrande

Rökning sägs orsaka rynkor eftersom det minskar dina blodkärl och skadar de viktiga komponenterna i din hud.

Du kan förbättra dina sinnen

Kemikalierna som finns i cigaretter kan påverka hur du smakar och luktar saker. Det kan också påverka din syn över tid.

Du får mer kvalitetssömn

Rökare har ökade chanser att utveckla sömnapné och berövas långa timmars djup sömn.

Du kan hjälpa dem runt omkring dig

Passiv rökning kan också göra icke-rökare sjuka – för att inte tala om att rökning också kan påverka dina barns uppfattning om dig negativt.

Du kan spara mycket pengar

Ett vanligt paket med cigaretter kostar mellan 55 och 70 kronor. Det blir enorma besparingar som du gör när du slutar.

Du kan bidra till miljön

Cigarettfimpar är ett av de vanligaste kasserade avfallsprodukterna i världen, för att inte tala om passiv rökning kan göra att de runt omkring dig riskerar att bli sjuka.

Du kan bli mer produktiv

Att röka cigaretter kan påverka produktiviteten i skolan och på jobbet eftersom vissa studier tyder på att rökare har ökade risker för frånvaro på arbetsplatsen. Detta kanske inte är så konstigt när rökare måste avbryta sitt arbete för att gå ut och röka. Ett alternativ som många rökare som vill sluta röka använder sig av är nikotinpåsar. Genom att byta till nikotinpåsar blir de inte bara rökfri och avsevärt minskar hälsoriskerna men de kan också använde dem när de arbetar och därmed öka sin produktivitet.

Tobak påverkar hur du ser ut

Tobak har kosmetiska effekter på ditt utseende. Några av dessa mycket märkbara förändringar är:

  • Gulnade och missfärgade tänder
  • Dålig andedräkt
  • Att slita på hudens elasticitet i förtid som får dig att se äldre ut
  • Får din hud att se torr ut och framhäver dina rynkor
  • Ökade chanser att ge dig psoriasis, ett tillstånd som gör din hud röd och torr

Rökning orsakar många tandproblem och tandköttssjukdomar. Den obehagliga doften kan också fastna på ditt hår, kläder och händer, vilket kan vara ett stort problem under sociala tillfällen.

Det påverkar dig inte bara dig

Passiv rökning är rök från din cigarett och rök du andas ut.

Passiv rök är rök från din cigarett och rök du andas ut. Andra människor måste ofta andas det. Passiv rökning kan ha skadliga effekter på både vuxna som aldrig har rökt och barn. Några av

konsekvenserna av passiv rökning för vuxna är:

  • Hjärtsjukdom
  • Lungcancer
  • Stroke

Effekter för barn

Mer än 1 000 barn dör varje år i USA på grund av rökning under graviditeten.

Effekter för barn och spädbarn som är mer känsliga för passiv rökning:

Spädbarnsdödlighet. Mer än 1 000 barn dör varje år i USA på grund av rökning under graviditeten. Nyfödda vars föräldrar rökte under graviditeten är sannolikt underviktiga och har andra förlossningskomplikationer.

Plötslig spädbarnsdöd. Vissa kemikalier i tobak verkar påverka barnets hjärna och blockera barnets andning. Detta kan öka oddsen för att spädbarn kan utveckla SIDS.

Andra hälsoproblem. Passiv rökning kan få barn att utveckla öroninfektioner, hosta, väsande andning, luftvägsinfektioner och astma.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag