Vissa partier ska stoppas från skolbesök – Kan strida mot grundlagen

Anna Ekström (S) Foto: Flickr
  • Måndag 14 aug 2017 2017-08-14
E-post 644

STOCKHOLM Under valet 2014 hade många skolor problem med huruvida man ska bjuda in alla politiska partier för att kampanja. I ett utkast på ett lagförslag vill regeringen tillåta rektorer att stänga ute enskilda partier, något som experter anser strider mot objektivitetsprincipen i grundlagen.

Regeringen lägger inom kort fram ett lagförslag som reglerar hur skolor ska hantera politiska partier som vill kampanja i skolorna. Ett utkast på förslaget innehåller en skrivelse som tillåter skolor att helt utesluta enskilda partier, något som kan strida mot grundlagen, enligt experter, det uppger Sveriges Radio.

Under valet 2014 hade flera skolor runtom i Sverige problem med huruvida de skulle tillåta representanter från alla politiska partier få närvara eller inte, enligt gällande lagstiftning är det svårt för skolor att inte tillåta alla partier om de redan tillåtit ett parti.

Många skolor har på grund av gällande lagstiftning beslutat att inte bjuda in några politiska partier alls för att slippa bjuda in alla partier.

Under den förra alliansregeringen påbörjades arbetet med att ändra lagstiftning och arbetet fortsätts av nuvarande regering med Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) vid spetsen. Ekström vill få klart arbetet redan innan nästa val och kommer inom kort presentera ett lagförslag.

Ett utkast till lagförslaget har presenterats och innehåller en kontroversiell skrivning som innebär att rektorer får stänga ute enskilda partier från att närvara i skolorna.

Experter och Justitieombudsmannen varnar för att en sådan skrivning strider mot objektivitetsprincipen i grundlagen. En åsikt som delades av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), när hon var generaldirektör för Skolverket. I dagsläget vill Ekström inte kommentera huruvida regeringen kommer gå vidare med det existerande utkastet.

– Nu tittar vi på hur vi ska slutformulera den lagstiftning som vi förbereder på regeringskansliet, och jag får vänta med att tycka till om innehållet till dess att regeringen slutligen har fattat beslut i det här, säger Anna Ekstöm, till Sveriges Radio.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag