Westerholm: ”Historien kommer att döma Morgan Johansson mycket hårt”

Foto: Nyheter Idag/Youtube
  • Fredag 14 jun 2019 2019-06-14
E-post 3164

STOCKHOLM En utvisning av Abo Raad kommer att bli en viktig signal i kampen mot radikal islamism. Men samtidigt fortsätter återvändande IS-terrorister att sprida sitt extrema islamistiska budskap i svenska förorter enligt Ledarsidornas Johan Westerholm. – Det är det man märker av i Vivalla just nu. Det är inte för att Abo Raad och hans gäng är där oftare. Utan det är de 15 som kommit hem, säger Westerholm.

Ledarsidornas Johan Westerholm har under lång tid följt den radikala islamismen i Sverige, både den våldsbejakande och den icke våldsbejakande.  I samband med att den radikale irakiske imamen Abo Raad frihetsberövades i april förutspådde Westerholm – korrekt – att en utvisning var nära förestående och att det hela skulle komma att överklagas till regeringen. Även Abo Raads son och Umeå-imamen Hussein Al-Jibury ska utvisas. De bedöms som hot mot Sverige, via terrordåd eller på annat sätt.

Läs mer: Grattis Löfven: Utvisning av radikale imamen Abo Raad kan bli fråga för regeringen

Abo Raads verksamhet har varit känd under många år och enligt Johan Westerholms bedömning har den inte förändrats väsentligt. Ändå var det först våren 2019 som Raad frihetsberövades.

Vad var det som gjorde att Säpo först nu agerade?

– Min bedömning är att man har fått yttre press. Det kan vara regeringen eller Europol eller andra länder. Abo Raads verksamheter har på intet sätt förändrats eller varit okända för Säpo under de här åren (Raad kom till Sverige i mitten av 1990-talet). Om något så har han snarast varit mindre aktiv det senaste året.

Kan det finnas politiska hänsyn till att man inte tagit initiativ till utvisningarna tidigare?

– Absolut. Säpo agerar först nu på en yttre impuls. Det är en politisk prioritering. Man har från politikens håll tidigare prioriterat högerextremister, nazister, och i någon mån autonom vänster. Säpo agerar utifrån det uppdrag de får från regeringen.

Enligt en rapport från Försvarshögskolan finns det runt 2 000 radikala islamister i Sverige. Vad är det här för individer?

– Det är en misch-masch av första och andra generationens migranter. Framförallt från Afrikas horn. Många kommer från Somalia och har kopplingar till Al-Shabaab (en radikal muslimsk terroristorganisation).

– När det gäller andra generationens invandrare som har blivit islamister är Vivallamoskén överrepresenterad. Även Bellevuemoskén i Göteborg. Det är den som Mikael och Amanda Skråmo tillhörde, säger Johan Westerholm.

Enligt Försvarshögskolan ökar antalet. På tio år hade antalet våldsbejakande islamister tiofaldigats. Varför då?

– Varje år har vi 6 000 ungdomar som lämnar grundskolan som är analfabeter på alla språk. Och det är lågt hängande frukter för de här grupperna. Det saknas inte rekryteringsbas om man så säger.

I och med att IS besegrats har radikaliseringen i svenska förorter gått in i ett nytt, snabbare skede förklarar Johan Westerholm. Han talar om ett akut läge som pågår utan att nästan någon talar om det.

– Det vi ser är effekten av återvändare. De fick inte tillbaka sina pass från IS utan att ta med sig ett uppdrag. De åker hem med ett uppdrag om att rekryterar fler. I Örebro har man nu märkt av en ökad radikalisering. Tacka fan för det. De som återvänt har alla haft ett uppdrag att rekrytera. Det ingår i deras dahwa, i deras mission.

Ändå låter vi dem gå fria i Sverige?

– För att vi saknar lagrum. Det var det här som Morgan Johansson stoppade 2013 när han satt som ordförande i justieutskottet. Hade vi varit samtida med Norge hade vi kunnat sätta dem bakom lås och bom när de kom innanför den svenska gränsen. Historien kommer att döma Morgan Johansson mycket hårt.

Hur pass medvetna om det här är politikerna?

– Merparten i de relevanta utskotten i riksdagen, justitieutskottet, försvarsutskottet och så vidare, är fullständigt omedvetna om det här. Det här är rekrytering som pågår 24 timmar om dygnet. Det här är män som kommer tillbaka som kvarterets hjältar. Det är det man märker av i Vivalla just nu. Det är inte för att Abo Raad och hans gäng är där oftare. Utan det är de 15 som kom hem. Det är de som just nu radikaliserar Vivalla.

När  återvändande IS-terroristerna diskuteras är det ofta i vilken mån de utgör ett direkt terrorhot, om de förbereder attacker i Sverige. Mer sällan handlar det om att de sprider sin ideologi vidare. Ett minst lika stort problem enligt Johan Westerholm och något som Sverige idag står mycket sårbart inför.

Hur akut är situationen?

– Man kan säga att nu brinner både julgranen och huset. Att nypa Abo Raad var en viktig signal. Men just nu är det 15 tumörer som är i Vivalla och pumpar ut metastaser av islamistiskt hat, hat mot väst.

I december 2018 hade 150 IS-terrorister återvänt till Sverige enligt Säpo. Ungefär 100 av de arbetar aktivt med att rekrytera in ungdomar till radikal islamism enligt Johan Westerholms bedömning.

Det finns också ekonomiska resurser.

– Ungefär 60 miljoner dollar ligger kvar i Hawalasystemet (ett nätverk för kontotransaktioner, ofta använt i Mellanöstern och Afrika) . Har man rätt transaktionsdetaljer kommer man åt de pengarna, säger Westerholm.

Säpos uppdrag består av att bevaka den våldsbejakande islamismen. I uppdraget ingår däremot inte den icke våldsbejakande islamismen.

– Men den växer också. Den delar slutmål med den våldsbejakande i att man vill ha ett kalifat, säger Johan Westerholm.

I Sverige representeras den av organisationer associerade med Muslimska brödraskapet säger Johan Westerholm.

– Det är ett demokratiskt hot. Sharia ska införas, religionsfrihet och kvinnors rättigheter inskränks, man vill införa parallellsamhällen för muslimer. De vill avskaffa demokratin med demokratiska medel. Men de gör inget olagligt, det är viktigt att understryka.

Hur bekämpar man den här typen av islamister?

– Stryp kassaflödet. Jag håller på med en längre artikelserie på Ledarsidorna om det. Både statsbidrag och kommunala föreningsbidrag. För det är något de här föreningarna lever på idag i väldigt hög grad.

– Man ser till att alla föreningar som vill ta del av statsbidrag sluter upp bakom vår regeringsform fullt upp. Det handlar om att gå med på allas lika värde, kvinnors rättigheter och så vidare.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag