Wetterstrandskandalen: SD KU-anmäler Lövin ”Fullständigt oacceptabelt”

Foto: Press/Nyheter Idag/Wikipedia
  • Onsdag 6 mar 2019 2019-03-06
E-post 99

Förra miljöpartiska språkröret Maria Wetterstrand ledde regeringens utredning om bioflygbränsle – samtidigt satt hon i styrelsen och hade ägarintressen i ett bolag som utvecklar miljövänliga drivmedel, något som Samhällsnytt avslöjade. Nu vill SD att konstitutionsutskottet undersöker hur miljödepartementet och ansvariga statsrådet Isabella Lövin (MP) hanterat risken för jäv och intressekonflikt.

Bolaget Cortus AB utvecklar mer miljövänliga bränslen och har bland annat tagit emot nästan 400 000 kronor av Energimyndigheten för att utveckla biobränsle till flygplan.

Företaget rusar på börsen efter att att en av företagets ägare, Maria Wetterstrand – tidigare miljöpartistiskt språkrör – i sin roll som statlig utredare åt regeringen rekommenderat att 30 procent av det flygbränsle som tankas i Sverige år 2030 ska vara förnybart.

Det ska ske genom tvingande krav på flygbranschen att blanda i en viss mängd biodrivmedel – så kallad reduktionsplikt.

Under tisdagen anmälde Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson det ansvariga statsrådet, miljöminister Isabella Lövin (MP), till konstitutionsutskottet, KU.

Bäckström Johansson säger till Nyheter Idag att han vill att KU tittar på hur miljödepartementet och Lövin har hanterat den risk för jäv och intressekonflikt mot bakgrund av Maria Wetterstrands ägarintressen inom bränsleforskningsindustrin.

– På departementet hade man kännedom om att Wetterstrand satt i styrelsen. Men sedan har man inte undersökt om det finns något aktieinnehav. Får man kännedom att någon sitter i styrelsen borde det vara en skyldighet att undersöka om det finns något ägande. Att man inte ansett sig behöva göra det, något som går att göra på fem minuter, det är fullständigt oacceptabelt och förkastligt, säger Mattias Bäckström Johansson.

Isabella Lövin tycker att det är olyckligt att trovärdigheten i utredningen nu kan komma att ifrågasättas.

– Miljödepartementet har känt till Maria Wetterstrands engagemang och bedömt att det inte innebar jäv. Jag fick kännedom om detta i dag. Sedan är det naturligtvis olyckligt om trovärdigheten i den här utredningen ifrågasätts på grund av den här situationen, säger Lövin på väg ut från ett ministermöte i Bryssel säger Isabella Lövin till TT.

Mattias Bäckström Johansson:

– Det är tredje dagen som aktierna i Cortus stigit. Maria Wetterstrand har kraftigt utökat aktieinnehavet i företaget under tiden som hon gjorde utredningen. Det finns hundratusentals skäl för Maria Wetterstrand att landa i de här slutsatserna.

Han tycker det är mycket problematiskt att inga varningsklockor tycks ha ringt hos någon av partikamraterna Wetterstrand eller Lövin.

– Det är ett jäv som alla oberoende experter som uttalat sig hittills har påtalat.

Att Lövin utser en företrädare (Åsa Romson var språkrör mellan Wetterstrand och Lövin) och partikamrat som utredare är även det något som Mattias Bäckström Johansson tycker gör hela situationen graverande för de inblandade.

Mattias Bäckström Johansson vill förutom en granskning av Isabelle Lövins och miljödepartementets ansvar även att riktlinjerna för utredningar ses över.

– Det är en viktig funktion och det åligger regeringen, oavsett vilket parti, att man säkerställer att man inte äventyrar förtroendet för utredningar, säger han.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag