Åklagare om klanbrotten: Hälften av all assistansersättning kan vara bedrägeri

Genrebild. Foto: mailer_diablo/CC BY-SA 3.0
  • Tisdag 29 sep 2020 2020-09-29
E-post 789

Assistentfusk kan ligga bakom så mycket som hälften av all utbetald assistentersättning, skriver åklagare Björn Rosenlöf i en debattartikel i Expressen. Enligt Rosenlöf är de kriminella klanernas brottslighet mot välfärden ett betydligt större samhällsekonomiskt hot än narkotikahandel och våldsbrott.

Rosenlöf har arbetat som åklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet sedan 2003, och skriver att han ”under åren sett hur vanligt det är att olika familjekonstellationer, som vi kan kalla klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet”.

Läs även: Så tvingade Darragi dottern att spela handikappad: ”Läkaren pratade bara med min pappa, inte med mig”

Enligt Rosenlöf har utredare och åklagare på området ”länge känt till fenomenet”, samtidigt som man bara kunnat utreda en liten del av de misstänkta brotten på grund av resursbrist och systemets brist på kontrollfunktioner.

Som exempel berättar Rosenlöf om ett fall där Försäkringskassan misstänkte att ett företag som drevs av flera personer från samma utländska släkt ”till största delen handlade om fusk med assistansersättning”.

Företaget hade 150 anställda assistenter med en årsomsättning på över 80 miljoner kronor i form av assistansersättning. Men Rosenlöf tvingades av resursbrist begränsa utredningen till att endast omfatta 2 av företagets företrädare, 2 brukare och 27 assistenter.

Rosenlöf menar därför att uppgiften i den statliga utredningen ”Personlig assistans, analys av en kvasimarknad och dess brottslighet” att två procent av all utbetald assistentersättning skulle gå till fusk är missvisande och i kraftig underkant.

Istället skriver Rosenlöf att han skulle ”bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning.”

”En liten fingervisning om hur verkligheten ser ut är att sedan assistansreformens införande 1994 – vilken möjliggör fusket – har antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent” skriver Rosenlöf.

Läs även: Polischef: ”Klanerna har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet”

Läs även: Polisen: Klanerna hotar staten – svarar inte på frågan om de infiltrerat regeringen

Bli PLUS-medlem

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag