Allvarlig hotbild mot Sverige i ny rapport – ”Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan i dag”

Foto: Joel Thungren /Försvarsmakten/Combat Camera
  • Torsdag 21 Dec 2017 2017-12-21
E-post 541

SVERIGE Idag presenterar försvarsberedningen en rapport över Sveriges försvarsförmåga till försvarsministern. Rapporten pekar ut att svensk försvarsförmåga inte är i bästa skick och precis som Kungliga Krigsakademien vill rapporten se ett ökat fokus på det civila försvaret samt självförsörjning.

Idag den 21 december lämnar försvarsberedningen en rapport till försvarsminister Peter Hultqvist (S) rörande Sveriges försvarsförmåga, uppger Svenska Dagbladet.

– Det är väldigt allvarliga och tydliga skrivningar i mina ögon som militär. Sammantaget målar man upp en mycket starkare hotbild mot Sverige än tidigare, säger Frank Rosenius, pensionerad viceamiral och tidigare ställföreträdande ÖB och redaktör för skriften ”Ett nytt totalförsvar” som Kungliga krigsvetenskapsakademien publicerade förra veckan, till Svenska Dagbladet.

Den dystra bild som målas upp om Sveriges försvarsförmåga delas även av Kungliga krigsvetenskapsakademiens publikation ”Ett nytt totalförsvar”. Enligt akademien skulle svält och kaos drabbade Sverige bara inom en vecka i fall av en krissituation.

LÄS ÄVEN: Kaos och svält väntar Sverige vid internationell kris – Studie pekar ut Sveriges sårbarhet

Försvarsberedningen trycker hårt på att Sverige måste kunna klara sin egen försörjning i fall av kris och krig. Sverige måste rusta upp det civilia försvaret och kunna anpassa sjukvården för att hantera en allvarlig kris. Försvarsberedningens rapport innehåller allvarliga skrivningar som ”Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan i dag” och ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”.

– Försvarsberedningen tycker ungefär som vi. Men vi trycker hårt på att man måste få ihop vem som leder cyberförsvaret mot cyberkriget som pågår. Där är det svaga skrivningar i den här rapporten, säger Rosenius.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag