Apartheid på ABF: Studiecirkel arrangeras för afrosvenska kvinnor

Foto: Wikipedia/Larare84
  • Torsdag 17 jan 2019 2019-01-17
E-post 591

STOCKHOLM Den 12 februari startar studiecirkeln ”Den politiska kroppen – separatistisk grupp” på ABF-huset i Stockholm, något som Ann Heberlein var först att skriva om på sin hemsida. ”Denna kurs riktar sig framförallt till dig som identifierar dig som kvinna och afrosvensk”, står det i inbjudan på ABF:s hemsida. 

ABF är arbetarrörelsens studieförbund. Förutom Socialdemokraterna och deras sidoförbund som exempelvis Tro och solidaritet är LO medlemmar. Men även etno-nationella föreningar som Assyriska riksförbundet, Iranska riksförbundet och Kurdiska riksförbundet. Andra partier finns också med – Vänsterpartiet och Kommunistiska Partiet.

Läs även: Heberlein: Lär av Finland – dags för svenska politiker att värna samhällskontraktet

Kursen ”Den politiska kroppen – separatistisk grupp” ges i samarbete med etnokulturella organisationen Afrosvenskarnas riksförbund. Vid fem tillfällen med start den 12 februari ska deltagarna träffas och diskutera om ”hur befintliga maktstrukturer exkluderar vissa kroppar”.

I beskrivningen på hemsidan är man tydlig med att det är en separatistisk studiecirkel:

”I denna separatistiska studiecirkel för vi ett normkritiskt samtal om hur befintliga maktstrukturer exkluderar vissa kroppar. Hur ser universella skönhetsideal ut? Vilka tankesätt är internaliserade? Hur tar våra kroppar plats?

Denna kurs riktar sig framförallt till dig som identifierar dig som kvinna och afrosvensk. Syftet är att stärka självförtroendet för att kunna ifrågasätta hur våra kroppar tar plats i samspel med andra och hur det utrymme som vi ockuperar kan påverka på ett negativt eller positivt sätt. Det personliga är politiskt.”

I kurslitteraturen ingår verk av kontroversiella medborgarrättsaktivisten och poeten Maya Angelou, som kritiserades för sitt stöd till kommunistiske diktatorn Fidel Castro.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, meddelar att man inte kan uttala sig om det handlar om ett brott mot diskrimineringsförbudet eller inte då man inte utrett det hela.

Skulle DO bedöma att det handlar om en utbildning – vilket inte DO utrett – finns följande lagtext:

”den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten”.

Tidigare har Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU också ordnat apartheidevenemang. Ordföranden för kontroversiella organisationen Sveriges Unga Muslimer, Rashid Musa, bjöds in för att föreläsa på ett möte som var ”separatistiskt för rasifierade” – och presenterades då som ”terrorexpert”.

Läs mer: SSU anordnar möte med Rashid Musa som ”terrorexpert” för deltagare med rätt hudfärg

Nyheter Idag söker ABF för en kommentar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag