Barnmorskorna på Hudiksvalls BB kräver chefernas avgång

Foto: Faksimil Google Maps
  • Torsdag 30 mar 2017 2017-03-30
E-post 279

HUDIKSVALL Barnmorskorna vid BB i Hudiksvall kräver sina chefers avgång. Det framgår av ett öppet brev som de skickat till politikerna i Region Gävleborg.

Barnmorskorna vid Hudiksvalls BB kräver chefernas avgång. Det framgår av ett öppet brev som de författat. Brevet innehåller kraftig kritik mot hur sjukhuset sköts samt krav på förändringar. Nyheter Idag har tidigare rapporterat om att Hudiksvalls BB eventuellt skulle stängas under sommaren för att ledningen misslyckats med rekryteringen av personal.

LÄS ÄVEN: Sjukvårdskrisen fortsätter – Ännu ett BB kan stängas ner

Nu backar ansvariga från förslaget om stängning, det uppger SVT Gävleborg, istället väntas Hudiksvalls BB hålla öppet under sommaren – förutsatt att det finns personal.

– Förhoppningen är att få in mer personal under april månad. Vi jobbar fortfarande med schemaplaneringen inför sommaren, säger Helena Björkman, divisionschef för Operation och diagnostik i Region Gävleborg, till SVT Gävleborg.

I barnmorskornas brev till politikerna i regionfullmäktige listar de flertalet faktorer som lett till att personalstyrkan vid BB minskat. Som exempel nämner de löneutvecklingen, bristen på ledarskap och information samt att de haft fyra olika chefer under en period på sex år varav de arbetat i stort sätt chefslösa under vissa perioder.

”Ovanstående faktorer har bidragit till att vår personalstyrka minskats markant. Barnmorskor har sagt upp sig för att arbeta på annat håll och vi har nu en väldigt reducerad barnmorskegrupp. Vilket har lett till att fortbildningar upphört, arbetsmiljön är sämre än någonsin, vi jobbar många extrapass för att få bemanningen att gå ihop samt att antalet hyrbarnmorskor är högre än någonsin”, skriver barnmorskorna vid Hudiksvalls BB i sitt öppna brev till regionpolitikerna.

I brevet listas även fyra punkter med krav från barnmorskorna till politikerna samt konsekvensen av att inte tillgodose ställda krav. Bland annat kräver de chefernas avgång. Om kraven inte tillgodoses skriver barnmorskorna att fler uppsägningar är att vänta vilket kommer leda till att det inte kommer gå att bedriva förlossningsvård i Hudiksvall.

Här är brevet i sin helhet:

Vi barnmorskor på Förlossning och BB/Gyn i Hudiksvall har tidigare alltid haft en väl fungerande arbetsplats med gott samarbete mellan yrkesgrupper, god stämning, ett öppet klimat, fortbildningar inom kliniken och goda resultat,

Vi har under de senaste 2 åren fått ner vår sfinkterstatistik (allvarlig bristning mot ändtarmen) till den lägsta i landet, 0,55 % 2016, tack vare vårt engagemang.

Under de senaste åren har vi varit med om en stor försämring av personalpolitiken och därmed arbetsmiljön. Löneutveckling i stort sett obefintlig, vi ligger lägst i landet, vi upplever stora problem med ledarskap och brist på information. De senaste 6 åren har vi haft 4 olika chefer, med långa uppehåll vid chefsbyten (i stort sett chefslösa).

Ovanstående faktorer har bidragit till att vår personalstyrka minskats markant. Barnmorskor har sagt upp sig för att arbeta på annat håll och vi har nu en väldigt reducerad barnmorskegrupp. Vilket har lett till att fortbildningar upphört, arbetsmiljön är sämre än någonsin, vi jobbar många extrapass för att få bemanningen att gå ihop samt att antalet hyrbarnmorskor är högre än någonsin.

Ovissheten är stor inför sommaren, men ännu större för resten av året. Detta skapar stress och otrygghet. Vi har alltid känt ett stort ansvar för vår arbetsplats, och vi vill kunna arbeta utifrån förutsättningar som ger en bra patientsäkerhet!

Vi känner oss härmed tyvärr nödd och tvungen att informera om dessa nedanstående krav, och vad följden blir om de inte infrias:

Krav från oss barnmorskor i Hudiksvall:

Konkurrenskraftiga löner, lönestege.

Fungerande kommunikation mellan arbetsgruppen och ledningen.

Vårt förtroende för VC och DC inom kvinnosjukvården är förbukat, vi kräver deras avgång.

Höjd grundbemanning av barnmorskor på förlossningen för att upprätthålla god, patientsäker vård.

Konsekvenser om dessa krav ej uppfylls:

Fler uppsägningar vilket resulterar i att det inte går att bedriva förlossningsvård i Hudiksvall

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag