Bibliotek JO-kritiseras: Lät ”värdegrunden” stoppa utlåning av invandringskritiska böcker

Böcker som stoppas av biblioteken för "fel" åsikter.
  • Fredag 30 jun 2017 2017-06-30
E-post 788

SVERIGE Att vägra låna ut böcker för att de representerar ”fel” värderingar står i strid med lagen. Det menar Justitieombudsmannen som nu kritiserar biblioteken i både Falköping och Botkyrka för att de nekat låntagare att ta del av invandringskritiska böcker.

Att låta egna politiska värderingar bestämma vilka böcker ett bibliotek lånar ut strider mot lagen. Det förklarar Justitieombudsmannen som kritiserar biblioteken i Falköping och Botkyrka.

Rätt ”värderingar” viktigaste faktor vid kvalitetsbedömning av böcker

I Falköping ville en låntagare låna boken ”Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt” av författaren under pseudonymet Julia Caesar. Men biblioteken beslutade att varken köpa in eller fjärrlåna boken.

Motiveringen var att boken är ”främlingsfientlig” och ”brister i vederhäftighet”. Personen som ville låna boken blev hänvisad till bibliotekets ”medieplan” där det står att ”värderingar är den viktigaste faktorn vid kvalitetsbedömningen av en bok”.

I ett yttrande till JO från Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun återkommer samma resonemang. Nämnden förklarar att de ”vill vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att när hen lånar litteratur inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa den”.

Stred mot ”interkulturell handlingsplan” i Botkyrka

I Botkyrka ville en låntagare i Tumba ta del av boken ”Invandring och mörkläggning”. Biblioteket beslutade att varken köpa in eller fjärrlåna boken med hänvisning till ”kvalitetsbrister” men även att boken på flera punkter strider mot ”den interkulturella handlingsplanen”.

Biblioteket vägrade på samma sätt även att långa ut boken ”Muhammeds flickor” med hänvisning till ”värdegrunden”.

Båda bibliotek kritiseras på ett likartat sätt där Justitieombudsmannen pekar på att det är åsikterna i böckerna som ligger till grund för beslutet att inte tillhandahålla böckerna till allmänheten. Därmed har biblioteken ”inte levt upp till bibliotekslagens och regeringsformens krav på objektivitet vid sin handläggning av låneframställningarna”.

Men i Falköping tänker biblioteket fortsätta sin politiska styrning av vad kommunens invånare får läsa. Bibliotekschef Christina Seveborg förklarar för Sveriges Radio P4 att hon ”tolkar” JO-kritiken som att hon kan fortsätta på inslagen linje.

– Jag tolkar beslutet som att JO inte har någon synpunkt på vårt beslut om avslag, men kritik riktas mot en formulering i medieplanen, säger hon till P4 Skaraborg.

Även boken ”Massutmaning” bojkottas

Nyheter Idag har tidigare uppmärksammat att även boken ”Massutmaning” av nationalekonomen Tino Sanandaji har särbehandlats av flera bibliotek. Ekerö kommun, som till en början nekade allmänheten att låna Massutmaning, hänvisades en låntagare till ”mänskliga rättigheter” i sin motivering.

När kommunen senare backade från beslutet och tillät allmänheten ta del av boken, som innehåller statistik från svenska myndigheter, valde en bibliotekarie att avgå i protest.

Även Botkyrka tog beslut om att neka allmänheten att ta del av officiell statistik i Massutmaning. Det beslutet ligger fortfarande kvar. Boken har fått stor uppmärksamhet och många positiva omdömen både i svensk och internationell press.

Läs också: Hitlers Mein kampf tillåten men inte Sanandajis Massutmaning – Maria rasar mot biblioteket

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag