Busch: ”Jag lider med mina muslimska systrar och bröder som blir kränkta”

Bild: Nyheter Idag/Tobias Hellsten/CC BY-SA 4.0
  • Fredag 7 jul 2023 2023-07-07
E-post

Regeringen ”överväger åtgärder för att värna medborgarnas trygghet” i fråga om de uppmärksammade koranbränningarna, uppger Svenska Dagbladet, som intervjuat justitieminister Gunnar Strömmer (M) och vice statsminister Ebba Busch (KD).

– Koranbränningen förra veckan har genererat hot mot vår inre säkerhet. Dels stormningen av den svenska ambassaden i Bagdad, dels en påtaglig uppgång av rysk informationspåverkan, säger Strömmer till tidningen.

Något besked om vad för slags åtgärder det kan handla om vill Strömmer inte ge, utan hänvisar istället till det analysarbete som ska pågå på regeringskansliet med anledning av det senaste halvårets olika uppmärksammade koranbränningar.

Tidigare under året nekade polisen att ge tillstånd till koranbränningar med hänvisning till ordningslagen och att terrorhotet mot Sverige kunde öka. Både kammarrätten och förvaltningsrätten underkände emellertid polisens resonemang, vilket innebar att Salwan Momika fick tillstånd till en sammankomst där koranen brändes utanför moskén vid medborgarplatsen i Stockholm.

– Man kan komma till slutsatsen att dagens ordning är till fyllest och att man inte ska ta några initiativ. Eller så drar vi slutsatsen att det ändå finns frågeställningar som behöver bli belysta på ett fördjupat sätt. Jag föregriper inte slutsatsen, säger Strömmer till Svenska Dagbladet.

Han vill emellertid inte svara på om regeringen överväger åtgärder för att begränsa koranbränningar.

– Nu drar du iväg. Vi analyserar frågan, det är vad vi gör. Sen ska vi återkomma med våra slutsatser, säger Strömmer till SvD:s reporter.

Vice statsminister Ebba Busch säger till SvD att det är viktigt att stå upp för yttrandefriheten och att Sverige inte kommer vika sig för andra länder när det gäller lagstiftningen. Men hon fördömer också koranbränningarna.

– Jag lider med mina muslimska systrar och bröder som blir kränkta av att någon försöker skända deras heliga skrift koranen. På samma sätt som jag skulle göra detsamma mot bibeln. Det är förkastligt att bränna en helig skrift men det är inte olagligt, säger hon till tidningen.

Hon vill emellertid inte säga att det är principiellt viktigt att kunna bränna koranen i Sverige.

– Jag ser det inte så. Jag kan inte ta de orden i min mun, att jag tycker det är viktigt att man kan bränna bibeln eller koranen. Det är förkastligt att man bränner andra människors heliga skrifter och tycker inte att man ska göra det.

– Samtidigt konstaterar jag att det är möjligt i dag och det är inte lagligt att ta till våld, hot eller förorsaka skadegörelse för att man får sin heliga skrift kränkt, tillägger Busch, som också vill ”trycka tillbaka den bild av att muslimer inte skulle ha det bra i Sverige”.

– Många av de totalitära länder, där vi nu har sett upplopp och islamistiska företrädare försöka piska upp en stämning mot Sverige, är länder som många gånger utövar ett hårt förtryck mot troende som tillämpar islam, på enligt deras tyckte ett ”felaktigt sätt”. Det gör att människor flyr till Sverige, säger Busch.

Även TV 4 Nyheterna intervjuar Busch om översynen av ordningslagen.

– Det är inte någon annan tros åskådning eller en annan främmande makts lagstiftning eller syn på tingens ordning som gäller i Sverige. I Sverige gäller svensk lag, säger hon till kanalen.

Enligt Busch har en utredning av ordningslagen har varit på tapeten i minst ett halvår på bland annat Polismyndighetens efterfrågan, och hon säger också att Sveriges Natoansökan inte har något med saken att göra.

– Jag vill vara mycket tydlig med att här behöver man hålla isär dem. Det här handlar om Sveriges möjlighet att kunna garantera säkerhet för sina medborgare, säger Ebba Busch.

Läs även: SVT/Sifo: Majoritet vill förbjuda koranbränning

På Twitter är det emellertid flera som tolkar uttalandena från Strömmer och Busch som att Sverige är på väg att vika sig i frågan om koranbränningar i praktiken ska vara tillåtna.

Nyans partiledare Mikail Yüksel skriver att en ändrad ordningslag inte räcker. ”Vi vill se förbud mot koranbränningarna! Tillfälliga lösningar hjälper inte.” skriver han.

Omar Makram, känd från podcasten ”Sista Måltiden”, har nyligen debatterat koranbränningarna i den regimtrogna turkiska kanalen TRT World, där han försvarade den svenska yttrandefriheten. ”Vad händer?” frågar sig Makram och lägger upp memen ”Distracted boyfriend” på ämnet.

Jessica Stegrud, riksdagsledamot för SD, skriver att hon ”fick frågan för ett tag sedan om det finns någon enskild fråga jag skulle kunna tänka mig att sänka regeringen för? Inskränkningar i yttrandefriheten. Där har vi nog svaret.”

Lars Beckman, riksdagsledamot för M, skriver att ”en moderat riksdagsgrupp kommer aldrig att tillåta en försämra av yttrandefriheten i Sverige och en M ledd regering kommer inte att lägga fram förslag i den riktningen.”

Han tillägger emellertid ”att däremot säkerställa ordning vid manifestationer är klokt förstås.”

Ebba Busch skriver att ”Sverige kröker inte rygg för islamism. Att bränna heliga skrifter är förkastligt men inte olagligt. Det är däremot våld och hot. I Sverige gäller svensk lag.”

Läs även: Ny ansökan om koranbränning

Läs även: Kristna rådet vill förbjuda koranbränning – accepterar att bibeln bränns

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag