SVT/Sifo: Majoritet vill förbjuda koranbränning

Bild: Tobias Hellsten/CC BY-SA 4.0
  • Torsdag 6 jul 2023 2023-07-06
E-post

En majoritet, 53 procent, anser att det ska vara förbjudet att bränna koranen och andra heliga skrifter offentligt enligt en ny undersökning som Kantar Sifo tagit fram på uppdrag av SVT. Bara 34 procent vill att det ska vara fortsatt tillåtet, medan 13 procent är tveksamma, alternativt inte har någon åsikt.

Det kan jämföras med Kantar Sifos tidigare undersökning för TV 4 i februari i år. Då ansåg 42 procent att det borde vara förbjudet, medan 43 procent ville att det ska vara fortsatt tillåtet, med 16 procent tveksamma.

– Många länder har försökt dra nytta av eller kritiserat koranbränningarna, vilket drabbar svenska intressen och Natoanslutningen. Det tror jag är en av de stora förklaringarna, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Public, till SVT.

Enligt undersökningen vill kvinnor i högre utsträckning än män förbjuda koranbränningar. 63 procent av kvinnorna vill se ett förbud, mot 42 procent av männen.

– En aspekt av det handlar om integrationsskälet, att det här drabbar grupper med invandrarbakgrund i Sverige och det är en viktigare fråga för många kvinnor, säger Toivo Sjörén.

Krav på att förbjuda koranbränningar har kommit från flera håll sedan förra veckans koranbränning i centrala Stockholm. Nyans partiledare Mikail Yüsel vill att Turkiet pressar på för att koranbränningar ska förbjudas i utbyte mot att Sverige släpps in i Nato.

Sveriges kristna råd vill att det ska bli förbjudet att bränna just koranen, till skillnad från exempelvis Bibeln. Åke Bonnier, biskop i Skara stift och talesperson för ärkebiskop Martin Modéus under hans semester, vill däremot se ett förbud mot att bränna alla ”heliga skrifter”, inklusive bibeln, och Aftonbaldets politiska redaktör Anders Lindberg vill att koranbränning ska räknas som hets mot folkgrupp.

Även Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, vill se en lagändring så att koranbränning förbjuds. Anledningen är att koranbränningar riskerar att provocera fram terrorism. Enligt Trolle borde det därför finnas en formulering i ordningslagen som gör att koranbränningar och annat som riskerar att provocera terrorister kan stoppas.

– För mig är det helt obegripligt att en sådan inte finns. Ordningslagen omfattar trafik, allmän ordning och säkerhet på platsen för demonstrationer, men den omfattar inte mer abstrakta hot som terror. Och det är ju parodiskt, säger Trolle till Dagens Nyheter.

– Jag är för vår yttrandefrihetsgrundlag, men i det läge som råder nu måste man ha en reality check. Det är ett orimligt läge vi befinner oss i, menar Trolle.

Tidigare har svensk polis vägrat ge tillstånd till allmänna sammankomster med koranbränningar av just den orsaken, men fick bakläxa av kammarrätten. På måndagen stod det klart att polisen inte kommer överklaga kammarrättens dom. Justitieminister Gunnar Strömmer skriver till DN att man på justitiedepartementet analyserar kammarrättens dom.

Statsminister Ulf Kristersson befinner sig i USA där han träffat landets president Joe Biden. Under mötet har de diskuterat Sveriges Nato-ansökan, men även koranrbränningarna.

– Vi konstaterade bara att både Sverige och USA är demokratier med väldigt omfattande yttrandefrihet. Jag tror att vi båda höll med om att allt som är tillåtet i en demokrati verkligen inte är lämpligt, säger Kristersson till Dagens Nyheter och fortsätter:

– Att uttrycka sig respektlöst, till och med hatiskt, nedsättande om andra är allmänt sett en dålig idé. Det är en ännu sämre idé när vi i praktiken riskerar att hota viktiga svenska säkerhetsintressen och dra i gång processer runt om i världen som är farliga för Sverige, säger han.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, som hittills vägrat godkänna Sverige som medlem i Nato, har samtidigt gjort klart att koranbränningarna inte är det enda hindret för Sveriges inträde i Nato, utan att han även vill se ett förbud mot demonstrationer till stöd för kurdiska PKK.

– PKK-sympatisörer tillåts fortfarande hålla demonstrationer som hyllar terror, vilket tillintetgör de steg som tagits, säger Erdogan enligt Reuters.

Läs även: Kristna rådet vill förbjuda koranbränning – accepterar att bibeln bränns

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag