DEBATT: Islamisterna är vårt största säkerhetshot

Nima Rostami Foto: Nyheter Idag/FT bild
  • Tisdag 30 mar 2021 2021-03-30
E-post 1835

Den okontrollerade invandringen av islamister har skapat grund för det största säkerhetshotet mot Sverige. Oavsett om det handlar om shiamuslimska migranter som är lojala med den fientliga regimen i Iran eller andra islamistiska organisationer. Bidragskranen till dessa organisationer måste dras åt och det måste till en total omläggning av migrationspolitiken. Riksdagens partier måste också kapa banden till islamisterna, skriver Nima Rostami, advokat och debattör.

SÄPO pekar återigen i sin årsbok (2020) ut två kategorier av hot mot Sverige; hot som utgår från främmande makter och inhemskt hot.

Den utländska hotbilden står tre länder för; Ryssland, Kina och Iran. Dessa länder bedriver underrättelseverksamhet i Sverige och alla länder styrs av mycket bristfällig demokrati, totalitärt, kommunistisk och islamistiskt styre med stark västfientlig politisk ideologi. Det inhemska hotet enligt SÄPO utgår ifrån våldsbejakande islamism och högerextrema grupperingar. Islamister har också främmande makter som inspirationskälla, samarbetspartner och även stora finansiärer på hemmaplan.

Det inhemska hotet är betydligt mer allvarligt och akut än det utländska. De högerextrema grupperingarna i Sverige är idag marginaliserade och saknar en verklig förankring och resurser i samhället. Den svenska demokratin har framgångsrikt tryckt bort dessa strömningar. Däremot har det islamistiska hotet med i dess olika former ignorerats.

Från politiskt håll har relativiseringen gått mycket långt. Det största regeringspartiet Socialdemokraterna har inte bara relativiserat utan har sedan 90-talet aktivt implementerat en långtgående samverkan med islamister.

Främmandet makters operationer sker med högteknologiskt medel och by proxy, Ryssland och Iran är i detta avseende i framkant. Operationer mot svenska företag och organisationer går ut på att spionera till sig teknologi. Att dessa länder bedriver klassisk underrättelseverksamhet är inte helt oväntat. Detta klassiska hot är förutsägbart och kan således motverkas med en samlad strategi. Medvetenheten för denna typ av underrättelseverksamhet och metoden att säkerställa informationsläcka finns. Företag, oberoende det politiska styret i Sverige, är måna om sin verksamhet och vidtar säkerhetsåtgärder.

Det reella inhemska hotet består uteslutande av islamistiska miljöer och är en följdeffekt av migrationsrelaterad politik. Ett av de främmande länder som utgör även inspirationskälla och bidrar med resurser till det inhemska hotet är Irans islamiska regim.

Regimen utövar inte bara underrättelseverksamhet mot exiliranier utan verkar för en kraftig ideologisk politisk påverkan i Sverige.

Irans verksamhet i Sverige är ett påtagligt hot mot demokratin och mot Sveriges intressen. Iran har en bas av resurser i form av shiamuslimska migranter, föreningar och moskéer samt ett eget propaganda- och underrättelsecenter i Järfälla. Irans regim utnyttjar, med diplomatisk immunitet eller med forskningsutbyte som täckmantel, sitt samhälles resurser för att bedriva underrättelse- och spionageverksamhet och exportera politisk islam.

Det här tillåts av den svenska regeringen trots att man rimligen bör vara medveten om att Iran styrs med järnhand och att samtliga institutioner, universitet och individer kopplade till dessa institutioner, kontrolleras av den iranska statens olika säkerhetstjänst. Relationen med Iran speglas av politisk undfallenhet istället för den starka hotbild mot Sverige som Iran i själva verket står för.

Läs även: Säpo om det iranska hotet: Man använder mellanhänder

Säkerhetshotet blir ännu mer akut då andra islamistiska organisationer och föreningar tillåts utnytta svenska demokratiska institutioner och det svenska bidragssystemet. Främmande totalitära och odemokratiska makters politiska påverkansoperationer och proxyverksamhet finansernas således med svenska skattemedel. Detta påpekar även forskaren Sameh Eygptson i sin bok Erövringen. Hans forskningsarbete redogör för den svenska vänsterelitens dubbelmoral i form av främjandet av islamister i det svenska politiska livet på demokratins bekostnad.

Den existerande inhemska islamiska hotbilden beror uteslutande på den okontrollerade asyl-, anhörig- och arbetskraftsinvandringen. Med facit i hand utgår samtliga säkerhetsrelaterade hot från utlänningar och individer med utländsk bakgrund. I detta sammanhang utgör Sveriges generösa och otidsenliga migrationspolitik, yttrande- och föreningsfrihet, en stark bidragande faktor och underliggande orsak.

Detta är Sveriges akilleshäl och är en kontraproduktiv och antidemokratisk utveckling.

För att motverka dessa hot krävs för det första att bidragskranen stryps åt – på kommunal, regional och statlig nivå – för alla organisationer som är ett hot mot Sverige och svenska intressen. Ett totalstopp för den här typen av bidrag är något som inte kan vänta och en demokratifråga som varje politiker i varje kommun, region eller i riksdag har en direkt skyldighet att driva. Som väljare har man också möjlighet att uppmana sina folkvalda politiker – oavsett vilket parti det gäller – att sätta stopp.

Samtliga partier som idag på olika sätt samverkar med islamister och till med har dem som medlemmar behöver göra upp med sin historia och kapa banden till dessa antidemokratiska krafter.

Sedan måste det införas kännbara straffskärpningar och reformer av samtliga regelverk som de facto fungerar som skyddsnät för kriminella och säkerhetsrelaterade utländska grupper.

I detta avseende är grundliga förändringar av migrationspolitiken inklusive asyl-, arbetskrafts- och anhöriginvandring samt medborgarskapslagen och införandet av möjligheten att i större utsträckning återkalla medborgarskap nödvändigt.

Sveriges internationella åtaganden utgör inget hinder för upprätthållandet lag och ordning för svenska medborgare och skydda landets vitala intressen. Det råder inte längre brist på kunskap och insikt om vilka hot som existerat, det saknas dock politisk vilja.

Om debattören

Nima Rostami, advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag