”Det är fel”: MSB tar avstånd från falska nyheter som Aftonbladet och regeringen sprider

Guillous text till vänster och ett asylboende i södra Stockholm som brinner till höger. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 30 okt 2017 2017-10-30
E-post 3248

STOCKHOLM ”Klockrent”, skriver socialminister Annika Strandhäll (S) när hon sprider en Aftonbladet-artikel av Jan Guillou. I artikeln påstår Guillou att högerextremister anlagt 50 bränder på asylboenden förra året, med hänvisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som källa. – Nej, det är fel, säger Marianne Stålheim på MSB.

Tidningen Aftonbladet sprider falska påståenden som fått spridning via socialminister Annika Strandhäll (S) i regeringen. Det kan Nyheter Idag avslöja efter att ha talat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I Aftonbladet-texten med rubrik ”Högern och medier har anpassat sig till SD:s svarta sagovärld” påstår Guillo att ”bara år 2016 anlade extremhögern i Sverige över 50 mordbränder på flyktingförläggningar”.

Vidare påstår Guillou i kolumnen att uppgifterna kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ”sitter och räknar på sådant”. Påståendet att så många som 50 asylbränder anlagts av högerextremister har fått spridning via socialminister Annika Strandhäll på Twitter. ”Klockrent”, kommenterar hon texten.

MSB: ”Det är fel”

I ett faktablad från MSB, daterat den 13 juni 2016, redovisar myndigheten fakta och statistik om bränder på asylboenden. Men i den redovisningen fastslås ingenting om gärningsmännens motiv, mer än att det i vissa kan handla om psykisk ohälsa. Nyheter Idag har talat med Marianne Stålheim, en av rapportförfattarna på MSB, och hon berättar att ingen mer undersökning av asylbränder har gjorts av MSB.

Ej heller har hon någon information som styrker att 50 anlagda asylbränder skulle vara utfört av högerextremister.

– Nej, för det får du kontakta polisen, säger Marianne Stålheim på MSB.

Den här uppgiften publiceras i Aftonbladet, är det något du sett?

– Nej, det har jag inte sett. Det kan vi inte göra, det är helt omöjligt för oss. Vi kan se var branden har startat och vi grundar bara på räddningstjänstens protokoll.

Aftonbladet skriver att bara år 2016 anlade extremhögern över 50 mordbränder på flyktingförläggningar med hänvisning till till er på MSB?

– Nej, det är fel. Det får liksom… nä, det måste vara polisuppgifter, säger Stålheim.

Polisrapporten visar att Guillou far med osanning om Ebba Busch Thor

I ett annat påstående i samma kolumn av Jan Guillou, som Aftonbladet publicerar, kritiseras Ebbas Busch Thor (KD) för att fara med osanning. Guillou citerar Busch Thor om att ”män huvud­sakligen från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan vid flera tillfällen ­organiserat sig i grupper för att angripa kvinnor sexuellt och på andra sätt”.

Guillou menar att detta påstående från Busch Thor är falskt.

”Hennes enda källmaterial till stöd för det sensationella påståendet var ryktesspridningen kring en ungdomsfestival i Stockholm förra sommaren efter att en polis, med tydligen knivskarp ­etnologisk blick, uttalat sig i Dagens Nyheter (och blivit kategoriskt dementerad av en fältassistent som varit på plats)”, skriver Guillou.

Men även här vilseleder Aftonbladet och Guillou läsarna. Det finns en polisrapport som sammanställer sexbrott på ungdomsfestivalen We Are Sthlm 2015 och den rapporten styrker Busch Thors påstående. I rapporten redovisas 20 ärenden om sexbrott som kan kopplas till festivalen, varav ett ärende handlar om en äldre man som fotograferat flickor på ett närgånget sätt.

”Övriga 19 ärenden företer vissa betydande likheter”, konstaterar polisens rapport. Dessa likheter är att ”gärningsmännen – med undantag för två ärenden där det saknas signalementsuppgifter och ett ärende där gärningsmannen bara uppges ha ’svart kort hår, ljus i hyn’ – anges vara av utländsk härkomst, samt att alla anmälda brott bestått i att gärningsmännen tafsat på målsägandenas bröst, rumpa eller skrev samt, i några fall, även kysst henne eller försökt knäppa upp eller dra av hennes byxor”.

På ett annat ställe i samma polisrapport, som avhandlar en specifik dag under festivalen, beskrivs att ”en stor problemgrupp under kvällen har varit ett ungdomsgäng om ca 50 personer. Dessa är s.k ensamkommande flyktingungdomar, företrädelsevis från Afghanistan. Flera ur gänget greps för sexuella ofredanden”.

Tillvägagångssättet som beskrivs i rapporten är att sexofredarna gett sig på sina brottsoffer i skydd av publikhavet, alltså där människor står tätt intill varandra.

MSB varnar för att falska nyheter kan påverka valet

I mars i år varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en rapport för just att falska nyheter kan komma att påverka valet. Sveriges Radio publicerade då ett inslag där de talar med Mikael Tofvesson, enhetschef för omvärld och beredskap på MSB.

– Det här är ett instrument som används av främmande makter och vi måste förvänta oss att det kommer att användas mot oss också. Allt annat är naivt, säger han om de falska nyheterna.

I rapporten pekar myndigheten bland annat på att ”alternativa medier” kan vara en grund för desinformation. ”I det nya medielandskapet har falska nyheter och liknande desinformation lättare kunnat spridas. Filterbubblor och ekokammare inom sociala medier och internetfora samt alternativa medier har ytterligare öppnat upp för framgångsrik påverkan i det svenska samhället”, skriver MSB i rapporten.

Nyheter Idag har sökt Tofvesson under måndagen med anledning av att Aftonbladet använder hans egen myndighet för att sprida falska nyheter med syfte att påverka politiskt. Han säger i telefon att han är upptagen och hänvisar till myndighetens presstjänst.

UPPDATERING: Nyheter Idag har sökt Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén över mejl för en kommentar, men fick istället svar från tidningens ansvarige utgivare Lena Mellin. I mejlet redogör Nyheter Idag över bland annat det svar som MSB ger.

– Du har inte övertygat mig om att påståendena är oriktiga, svarar Mellin.

Du kan läsa hela artikeln med Lena Mellins svar här.

Litar du på de stora etablerade medierna?
8429 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag