Det är inte islamkritikerna som är problemet

Bild: Fars Media Corporation/CC BY 4.0/Privat
  • Måndag 23 okt 2023 2023-10-23
E-post 0

Gårdagens demonstration i Stockholm är beviset på att vi inte får underskatta islams primitiva tankemönster! Det är islam som en politisk ideologi och de som följer denna ”tro” som utgör ett allvarligt hot mot demokratin, mot Sverige och mot oliktänkande, och inte kritiker av politisk islam, skriver debattören och advokaten Nima Rostami.

Islam är en ideologi som har skapats av arabiska beduiner, inte av gud, för att med våld ta över och styra. Islams fromhet räcker annars inte för att välsigna folk. Inom islam finns ett underbyggt våldskapital som alltid visar sig på olika sätt, detta våldskapital lever dessutom kvar än idag.

Detta våldskapital kommer till uttryck bl.a. i synen på kvinnor, homosexualitet, oliktänkande, toppstyrning, obefintlig respekt för pluralism, synen på djur, barnäktenskap, patriarkala strukturer och många fler. Detta är ytterst problematiskt och är enbart jämförbart med fascismen. Jihad (heligt krig) som en legitim försvarsmekanism och framför allt som en anfallsmekanism framstår som en aggressiv mission och är inte förenligt med humanismen.

Islam delar världen i ett islamiskt territorium och icke erövrade territorium vilka ständigt befinner sig i krig med islam. Människor delas upp till två läger; muslimer och icke muslimer – eller ännu inte muslimer – som måste tvingas till att underkasta sig till islam.

Detta tankemönster är givetvis primitivt, våldsamt och intolerant. Följaktligen har en sådan ideologi erövrat större delen av världen enbart med sitt våldskapital och inte med ett fredlig eller gudfruktigt kärleksbudskap. Hur skulle du reagera ifall du får en kniv mot halsen och hotades om du inte konverterar till islam? Eller att du för resten av ditt liv blir förslavad och tvingad till förnedring och underkastelse i resten av livet genom att betala jiza.

För 1400 år sedan erövrade dessa arabiska beduiner (muslimer) det persiska imperiet. Inför erövringen fick Persiens kung välja mellan sin tro och islam med Muhammad som Allahs siste sändebud. Budskapet var klart, välj mig som din överhöghet annars har ni att göra med människor som inte skyr några medel att påtvinga sin makt. Kungen hånskrattade åt detta och underskattade islams primitiva budskap. Det har även vi i Sverige gjort.

Islams primitiva budskap (politisk islam) utgör ett allvarligt hot mot Sverige och mot världsfreden.

Att hantera detta allvarliga säkerhetshot är inte en höger- eller vänsterfråga. Med facit i hand har vänstern i Sverige allierat sig med islams primitiva budskap, trots att vänstern hela tiden har låtsats och framställt sig som en progressiv och sekulär kraft.

Denna oheliga allians har visat sig innebära ett förödande resultat för Sverige i form av en utbredning av islams primitiva ideal, säkerhetshot och otrygghet. Dessa primitiva ideal har genomförts inom ramen för mångkulturprojektet, och med asyl och ekonomisk migration som instrument.

Dessa politiska skadeverkningar har ännu inte nått sin kulmen. De har dock fått ett sådant grepp om landets strukturer, vilka framstår som existenshotande. I detta läge måste en nationell strategi tas fram, en strategi som kan stå emot denna primitiva och existenshotande utveckling.

Det är inte de som kritiserar hotet som utgår mot Sverige och svenskar som är problemet. Det är vänstern och övrigt etablissemang som i röstmaximerande syfte har allierat sig med islam och banat vägen för en sådan transformation som är det egentliga problemet.

Det är nu svenskars plikt att bevara Sverige svenskt, det vill säga värna om den västerländska frihetliga demokratin. Det går att bry sig om människor som har det svårt, om viktiga miljöfrågor, om jämställdhet och att sätta gränser för kapitalismens avarter utan att vara varken kommunist, socialist, miljöfundamentalist, ohämmad globalist eller fascist.

Det går även att vara en gudfruktig muslim utan att tro på en politisk islam. Men islams företrädare saknar den insikten, lika lite som den svenska vänstern, som i hela sin existens har hycklat och nu har försatt Sverige i ett ohållbart tillstånd. Våga stå upp för Sverige!

Läs även: Det är inte Jessica Stegrud som är problemet

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag