DN/Ipsos: Majoritet i Sverige vill förbjuda koranbränningar

Foto: Tobias Hellsten CC BY-SA 4.0
  • Måndag 3 apr 2023 2023-04-03
E-post 0

En majoritet i Sverige vill se ett förbud mot bränningar av religiösa skrifter. Detta enligt en undersökning från DN/Ipsos. Mätningen visar också en markant skillnad i hur män och kvinnor ställer sig till frågan.

Enligt undersökningen tycker en majoritet – 54 procent – att det är viktigare med rätten att få uttrycka sin ståndpunkt än skydd för religiösa symboler och skrifter mot kränkningar. 16 procent svarar vet ej och 30 procent är av motsatt uppfattning.

Likaså tycker 55 procent att man ska få publicera bilder som kan uppfattas som kränkande mot en religion.

När det kommer till att bränna religiösa skrifter är det dock en majoritet, om än knapp, som tycker att det ska vara förbjudet. 34 procent tycker att det ska vara tillåtet och 51 procent att det ska förbjudas. Resterande 15 procent svarar vet ej.

Läs även: Torterades i Irak – fick inte bränna koranen i Sverige

I mätningen syns också en könsmässig skillnad i vilka som värderar yttrandefriheten högst. Till exempel är det jämnt lopp mellan kvinnorna huruvida publicering av kränkande bilder ska vara förbjudet eller tillåtet.

– Det är ett genomgående mönster att män i högre grad än kvinnor tycker att yttrandefriheten ska trumfa skyddet av religiösa skrifter och symboler, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till Dagens Nyheter.

DN/Ipsos

I undersökningen intervjuades 1 370 röstberättigade personer mellan den 14-26 mars. 628 intervjuer gjordes via sms-länk till en webbenkät som skickades ut till ett slumpmässigt urval. 742 intervjuer gjordes "med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel", skriver DN.

Läs även: Ungern totalsågar koranbränningen och den blågula regeringen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag