DO sågar språkkrav för PUT

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Söndag 24 sep 2023 2023-09-24
E-post

Diskrimineringsombudsmannen, DO, säger nej till förslaget om språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd. Detta då det enligt DO ”riskerar att missgynna flera utsatta grupper”.

Det var i våras som regeringens utredare lämnade ett förslag om att det ska ställas krav på migranter på både kunskaper i svenska och kunskaper i det svenska samhället för att de ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd på remiss.

Nu har remissvaret från DO kommit, och därifrån blir det ett nej. Detta då kvinnor, äldre och vissa minoriteter kan komma att missgynnas om förslaget genomförs.

– DO kan givetvis inte mot bakgrund av det uppdrag vi har tillstyrka ett förslag som så tydligt riskerar att missgynna flera utsatta grupper, säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius i ett uttalande och fortsätter:

– Jag ser det som oerhört viktigt att vi värnar lika rättigheter och möjligheter att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd oavsett diskrimineringsgrund som exempelvis kön och ålder.

DO skriver också i sitt remissvar att om regeringen går vidare med förslaget så kommer det krävas utbildningsinsatser för att minska de förväntade missgynnande effekterna, vilket även utredningen har konstaterat i sitt betänkande.

Läs även: Svenska kyrkan motsätter sig språkkrav för medborgarskap

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag