Svenska kyrkan motsätter sig språkkrav för medborgarskap: ”Leder till exkludering”

Ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronson/Ikon
  • Torsdag 25 mar 2021 2021-03-25
E-post

SVERIGE I ett delbetänkande som regeringen har skickat ut på remiss föreslås det att Sverige ska ställa krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att bevilja svenskt medborgarskap. En sådan lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Från Svenska kyrkans sida tycker man att detta är en dålig idé.

I ett yttrande till justitiedepartementet undertecknat ärkebiskop Antje Jackelén skriver man att kyrkan avstyrker förslaget.

”Forskningen ger […] inte stöd för att högt ställda språkkrav leder till bättre integration. Tvärtom ger forskningen stöd för att högre krav på språkkunskaper leder till exkludering och segregation”, skriver kyrkan.

Man skriver vidare att kyrkan ser ”ett betydande värde i att ett samhälle rymmer flerspråkig kompetens och mångfald. Ett svenskt medborgarskap bör därför inte vara avhängigt högt uppställda krav på kunskaper i svenska.”

”Ur ett demokratiperspektiv är det även önskvärt att en stor andel av de som blir bosatta i Sverige blir svenska medborgare och kan nyttja sin rösträtt fullt ut”, skriver kyrkan.

Om kunskapskrav ändå införs tycker kyrkan att nivån på kraven bör ligga ”något lägre än vad som föreslås”. ”Detta för att minimera risken för segregation och att ojämlika strukturer förstärks.”

Läs även: Åtalet: Präst smugglade ut afghan med utvisningsbeslut i väska

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag