Draget: S-V-styret i Filipstad lägger folkomröstningen efter att man genomfört ”integrationsexperiment”

Filipstad. Bild: Bengt A Lundberg / Riksantikvarieämbetet
  • Söndag 4 apr 2021 2021-04-04
E-post 456

FILIPSTAD Invånarna i Filipstad samlade ihop tillräckligt många röster för att få till en folkomröstning om att stoppa tvångsintegrering av svenska elever med invandrarelever. Men den styrande majoriteten – S och V – rundar en eventuell förlust genom att lägga omröstningen i höst när projektet redan är sjösatt. – Vi tycker ju att det är orimligt med en folkomröstning, säger kommunalrådet Åsa Hååkman Felth (S), till Aftonbladet.

Filipstads kommun har de senaste åren uppmärksammats för omfattande problem kopplat till asylinvandringen och ett stort mottagande under 2010-talet. Bland annat har kommunen fått skenande kostnader för försörjningsstöd.

Läs även: Nödrop från Filipstad: behöver 50 miljoner om året för att försörja migranter

Nu vill det lokala S-V-styret vill slå ihop två skolor. Åsenskolan, där de flesta elever har svensk bakgrund, och Strandvägsskolan, där 70 procent av barnen har utländsk bakgrund. En förälder vittnar till Aftonbladet om hur hon egentligen förespråkar integrationssatsningar. Men när det gällde hennes egen dotter som hade att välja mellan Strandvägsskolan med en klass där bara 4 av 20 barn pratade svenska valde hon att sätta henne i den ”svenska” skolan Åsenskolan.

– Det säger mycket, 16 barn som saknar språket. Man behöver inte vara särskilt smart för att räkna ut hur mycket pedagogerna kommer att få jobba med att bara få in svenskan. Det är inte rättvist för några barn. Vi valde Åsenskolan, fast vi egentligen inte ville, för hennes framtids skull, säger kvinnan.

– Om man ska hårdra det blir ju barnen ett slags verktyg för att de utländska barnen ska lära sig svenska. Det sker på barnens bekostnad, säger en förälder till Aftonbladet och varnar för att det blir en form av ”integrationsexperiment”.

Motståndet från invånarna i Filipstad att genomföra sammanslagningen har varit stort. I den lilla värmländska kommunen med 10 500 invånare, ett gammalt brukssamhälle, samlade man ihop de nödvändiga tio procenten namnunderskrifter (1 060) av röstberättigade för att få till en folkomröstning.

Men på det senaste sammanträdet för kommunfullmäktige den 11 mars hade den styrande majoriteten – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – en plan för att komma runt ett eventuellt nederlag i folkomröstningen: Man förlade helt sonika folkomröstningen till den 11 oktober – när sammanslagningen redan var genomförd.

En enad opposition – C, L, M och SD – motsatte sig förslaget och ville istället genomföra folkomröstningen i juni.

Läs även: Ulf Söhrman (M) i Filipstad brunmålades av partikamrater – nu har han fått rätt: ”Jag är ganska hårdhudad”

I en reservation skriver C,L och M  att folkinitiativet ska respekteras och att en folkomröstning ska genomföras så snart som möjligt.

Man föreslår den 13 juni.

”Majoriteten – Socialdemokraterna och Vänstern valde att lägga datumet för folkomröstningen till den 10:e oktober 2021, mer än 10 månader efter det att begäran om folkomröstning ingivits och nästan 2 månader efter det att den nya områdesindelningen har genomförts, det vill säga den fråga som man ville ha folkomröstning om”, skriver C, L och M och hänvisar till Sveriges kommuner och regioner, SKR:

”SKR stipulerar att en folkomröstning ska genomföras inom skälig tid efter det att kommunfullmäktige har tagit beslutet och skälig tid i detta ärende är att en folkomröstning ska genomföras innan terminsstart för höstterminen 2021″, skriver C, L och M som anser att det är en ”bristande respekt” mot medborgarna att lägga folkomröstningen efter att frågan redan är avgjord.

”Folkomröstningen blir då totalt meningslös”, skriver man.

Kommunalrådet Åsa Hååkman Felth (S) vill inte lova att man kommer att backa tillbaka sammanslagningen om folkomröstningen i höst säger att den inte borde ha genomförts.

– Det får vi tar ställning till när vi ser valresultatet, vi vill inte gå händelserna i förväg. Vi tycker ju att det är orimligt med en folkomröstning, säger hon till Aftonbladet.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag