En av tre i exklusiv mätning tror att Dagens Nyheter ger en sann bild av invandringen

Lägre förtroende för DN i frågor om invandring än rent generellt. Grafik: Nyheter Idag
  • Fredag 29 apr 2016 2016-04-29
E-post 419

STOCKHOLM Nyligen berättade Dagens Nyheter att allmänheten ger ett ”högt betyg till mediers trovärdighet”. Men en ny mätning utförd av Sentio på uppdrag av Nyheter Idag visar att en av tre tror att Dagens Nyheter ger en sann bild av invandringen.

I frågor som rör samhällsproblem relaterade till invandring får tidningen Dagens Nyheter ett lågt förtroende hos allmänheten, endast var tredje svarar att tidningens bild i dessa frågor är ganska sann eller mycket sann. Det visar en mätning utförd av Sentio på uppdrag av Nyheter Idag.

Förtroendegap om 36 procent för bilden av samhällsproblem relaterade till invandring

Den 31 mars publicerade Dagens Nyheter en mätning utförd av Ipsos med den mer generella frågeställningen ”ger Dagens Nyheter en sann bild av verkligheten?”. Den mätningen visade att 51 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis med påståendet om att DN ger en sann bild.

Nyheter Idag har låtit Sentio utföra en mätning med webbpanel, samma metod som Dagens Nyheter använt, samt med samma antal tillfrågade, 1034 respondenter i Sentio mot 1002 i Ipsos mätning. Även frågeställningen och svarsalternativen i mätningen från Sentio speglar i stort den mätning DN låtit utföra.

När frågan istället formuleras till ”hur sann/falsk bild ger Dagens Nyheter av samhällsproblem relaterade till invandringen till Sverige?” blir resultatet en markant skillnad i förtroende för dagstidningen. Med den frågeställningen ger 32 procent svaret ”ganska sann” eller ”mycket sann”.

Mätningarna visar att förtroendegapet mellan generellt förtroende för Dagens Nyheter och förtroendet i frågor om samhällsproblem relaterade till invandring är 19 procentenheter. Förhållandet i samma jämförelse visar ett förtroendegap om 36 procent lägre förtroende när det handlar om samhällsproblem relaterade till invandring.

Gapet i förtroendeindex är ännu mer betydande – 44 mot 11 procentenheter

Ipsos mätning visar att förtroendet för DN generellt har en övervikt mot de som saknar förtroende om 44 procentenheter. Av respondenterna i Ipsos mätning instämmer 51 procent att DN ger en sann bild samtidigt som 7 procentenheter svarar att DN inte ger en sann bild av verkligheten.

Motsvarande förtroendeindex i frågeställning om DN ger en sann bild av samhällsproblem relaterade till invandring visar att övervikten endast är 11 procentenheter. Den frågeställning Dagens Nyheter använt visar ett fyra gånger högre förtroendeindex än om frågeställningen istället fokuserar på samhällsproblem relaterade till invandring.

Både mätt med förtroendeindex och mätt i procentuell skillnad visar en jämförelse mellan mätningarna att förtroendet är betydligt lägre för Dagens Nyheter i frågor om invandring jämfört med generellt förtroende för dagstidningen.

Kan vara ny Wolodarskieffekt

Tidigare har Nyheter Idag rapporterat om den så kallade Wolodarskieffekten, en effekt som mäter räckvidden från tiden Peter Wolodarski blev chefredaktör för tidningen. I den statistiken syntes tydligt hur räckvidden minskat för DN under Wolodarskis ledning.

Den höga misstron för DN i frågor om invandring är konsistent med Wolodarskieffekten. När Wolodarski tillträdde som chefredaktör formulerade han en ny inriktning för Dagens Nyheter, speciellt i frågor relaterade till invandring.

– Den senaste veckan har varit intensiv för oss. Serien om tiggeri, Jonas Hassen Khemeris brev till Beatrice Ask och våra artiklar om såväl gömda flyktingar som Tobias Billström har fått ett väldigt gensvar, vilket är roligt, förklarade han.

– Vi kommer att satsa mer på denna typ av agendasättande journalistik som får oss att båda tänka och känna, fortsatte han.

Samtidigt går det inte att utröna om förtroendegapet är en ny Wolodarskieffekt, då förtroendemätningarna inte har ägt rum över tid.

Så har respondenterna svarat

Frågeställningen lyder: ”Hur sann/falsk bild ger Dagens Nyheter av samhällsproblem relaterade till invandringen till Sverige”.

Mycket sann – 8,4 procent
Ganska sann – 24 procent
Varken eller – 46,9 procent
Ganska falsk – 12,6 procent
Mycket falsk – 8,1 procent

Mätningen är utförd under vecka 17 av Sentio Research på uppdrag av Nyheter Idag.

Vill du att Nyheter Idag undersöker fler liknande frågor?

Fyll i formuläret nedan – dess fler som fyller i, dess mer tid kommer vi lägga på den här typen av undersökningar! Vi kan komma att kontakta dig för frågor om vad du vill att vi ska undersöka nästa gång.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag