Ensamkommande kostar snart lika mycket som hela rättsväsendet

Flaggspel utanför polishuset i Stockholm och ensamkommande flyktingbarn som får lära sig om arbetet som brandman. Montage: Nyheter Idag. Foto: Nyheter Idag/Räddningstjänsten Syd
  • Lördag 31 okt 2015 2015-10-31
E-post 2297

SVERIGE Kostnaden för så kallade ensamkommande flyktingbarn är snart lika stor som den totala kostnaden för hela det svenska rättsväsendet. Och prislappen för den omdebatterade invandrargruppen fortsätter att stiga de närmaste åren.

34 miljarder kronor. Så mycket kommer de ensamkommande flyktingbarnen kosta de svenska skattebetalarna 2017, skriver SVT Nyheter. Det är 15 miljarder kronor mer än staten tidigare räknat med.

Prislappen kan jämföras med de knappt 35,8 miljarder kronor som hela det svenska rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare, domstolar och kriminalvård, kostar de svenska skattebetalarna i år.

Det är tidningen Fria Tider som ställt de båda kostnadsposterna mot varandra, men utelämnat kostnaden för kriminalvården, och konstaterar att de ensamkommande flyktingbarnen är en mycket dyr invandrargrupp.

Enligt SVT räknar Migrationsverket med att antalet ensamkommande barn drastiskt kommer att minska de närmaste åren, trots det räknar myndigheten med ökande kostnader. Framförallt för att de migranter som redan kommit till Sverige kommer fortsätta att kosta de svenska skattebetalarna stora summor pengar de närmaste åren.

SVT skriver även att prognosen är mycket osäker och att det finns stor risk att både årets och de kommande årens prognoser passeras med råge. I sådana fall blir kostnaden för de ensamkommande barnen avsevärt större än Migrationsverket räknar med.

Invandrargruppen ensamkommande flyktingbarn är kontroversiell och ifrågasatt då merparten av migranterna är afghanska män som påstår sig vara under 18 år, något många inte tror på. Tidigare i veckan slog företrädare för Ragunda kommun i Jämtland larm om att många av ”barnen” i själva verket är över 30 år gamla.

Enligt företrädare för Migrationsverket som Nyheter Idag varit i kontakt med är de ensamkommande barnen sällan ensamma. I de fall migranterna verkligen är under 18 år kommer de nästan alltid i sällskap av släktingar eller vänner, men räknas trots det som ensamkommande eftersom de inte har sina målsmän med sig.

Så mycket kostar rättsväsendet:
Myndighet Statligt anslag
Polismyndigheten 21 139 650
Åklagarmyndigheten 1 396 032
Sveriges Domstolar 5 370 755
Kriminalvården 7 884 483
Totalt: 35 790 920
(Kostnad tusentals kronor 2015)

Så mycket kostar flyktingbarnen:
År Antal nya barn Kostnad
2015 33 000
2016 24 000 27,6 miljarder
2017 16 000 34,0 miljarder
2018 11 000 29,5 miljarder
2019 8 000 30,3 miljarder
(Beloppen bygger på osäkra prognoser från Migrationsverket)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag