Fel när Aftonbladet skrev om Skyttedals Gucciväska: ”Skamlös felcitering”

Foto: Privat/Skärmdump Aftonbladet
  • Söndag 16 jun 2019 2019-06-16
E-post 276

STOCKHOLM När Tino Sanandaji köpte en Gucciväska till EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD) skrev Aftonbladet en artikel där det framställdes som att en mutexpert, Natali Phalén, tyckte att Sanandajis Guccigåva till Skyttedal var ”olämplig”. Men Phalén kommenterade inte gåvor från privatpersoner. Nu får Aftonbladet hård kritik av bland andra Paulina Neuding, chefredaktör på Quillette. Men Aftonbladet försvarar sin publicering i mejl till Nyheter Idag.

Innan nationalekonomen Tino Sanandaji gav Sara Skyttedal, som han är privat bekant med, den numera riksbekanta Gucciväskan kontaktade han åklagarenheten för att kolla att det inte handlade om mutbrott eller andra oegentligheter. Sanandaji fick klartecken i ett mejl som Nyheter Idag tidigare har skrivit om.

Läs mer: Beviset: Exklusiva Guccigåvan till Skyttedal är helt laglig

Men Aftonbladet skrev i en artikel att Institutet mot mutor, en ideell förening som jobbar mot mutor och korruption, tycker att det är olämpligt att som politiker ta emot en så dyr present.

”– Det handlar om förtroende och att man inte ska påverkas av ovidkommande hänsyn, säger Natali Phalén, generalsekreterare”, skriver Aftonbladet.”

I artikeln förs ett längre resonemang om Institutets Näringslivskod som ”föreskriver stor försiktighet”.

”Både från givares och mottagares sida”, skriver Aftonbladet.

Tidningen citerar ur den statliga skriften ”Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda och förtroendevalda”.

Aftonbladet förklarar att ledamöter i EU-parlamentet ska tacka nej till allt som är dyrare än 150 euro (cirka 1 500 kronor).

Brottsbalkens regelverk om mutbrott citeras också.

Det finns bara ett problem med Aftonbladets uppräkning – Näringslivskoden, den statliga skriften, regelverket om mutor. Det gäller inte gåvor från privatpersoner som inte har någon professionell relation med mottagaren. Det har alltså ingen relevans för Sanandajis gåva till Skyttedal.

Efter Aftonbladets publicering tog Natali Phalen självmant kontakt med Tino Sanandaji via mejl för att förtydliga:

”Liksom i andra situationer när jag uttalar mig för IMM till media har jag inte tagit ställning till det enskilda fallet utan angav generellt vad som gäller rörande mutbrott (där jag också framförde att personliga gåvor inte omfattas av någon mutreglering). I övrigt kommenterade jag generellt om gåvor från näringslivet till politiken, vilket också omfattas av Näringslivskoden. Personliga gåvor från privatpersoner omfattas inte av koden. Vänligen Natali Phalén”

Nyheter Idag har varit i kontakt med Natali Phalén via mejl. Hon förtydligar att hennes kommentar till Aftonbladet inte handlar om Tino Sanandajis gåva.

”Citatet från mig nedan (– Det handlar om förtroende och att man inte ska påverkas av ovidkommande hänsyn) är korrekt och är en generell kommentar rörande gåvor och förmåner till politiker i deras roll som sådan, och inget ställningstagande i ett enskilt fall.”

Phalén ger även chefsåklagare Kim Andrews rätt i att det inte finns något hinder för vänner att köpa gåvor till varandra så länge de inte har en professionell relation.

”I fråga om Kim Andrews skrivning så utgör det en förutsättning för att straffansvar för mutbrott ska kunna komma i fråga att det finns ett så kallat tjänstesamband. Det innebär, som Kim Andrews ger uttryck för, att förmåner som ges på grund av vänskapsband inte omfattas av straffbestämmelserna”, skriver Phalén.

Quillettes chefredaktör Paulina Neuding riktar i en debattartikel i Göteborgs-Posten hård kritik mot Aftonbladet.

”I själva verket rör det sig alltså om skamlös felcitering och förvanskning från Aftonbladets sida”, skriver Neuding som konstaterar att Expressen rättat sin artikel när fakta om att Sanandaji fått godkänt av åklagarmyndigheten och att Phaléns citat förvanskats.

Neuding skriver att Aftonbladets syfte inte varit journalistiskt, utan att man har varit ute efter att svartmåla Skyttedal och Sanandaji, två politiska fiender.

”Historien om handväskan kan därmed läggas till listan med andra ökända skrönor, producerade av aktivistiska journalister:

Brandmannen från Boden.

Sandvikens halvmiljardvinst.

Nu också detta Guccigate”, skriver Neuding.

Gucciväskan

I början av juni gav Tino Sanandaji en exklusiv handväska av märket Gucci till KD-politikern Sara Skyttedal. Skyttedal fick även en flaska champagne av märket Bollinger. Väskan kostade 20 500 kronor och champagnen var värd 489 kronor. Bakgrunden till de dyra gåvorna har sin grund i ett replikskifte i en debatt inför EU-valet. I den debatten påstod Heléne Fritzon (S) att Skyttedal skålade i champagne och använde Gucci-väskor. Men Skyttedal hade aldrig någon exklusiv Gucciväska, vilket Sanandaji såg till att ändra på.

 

Aftonbladet har svarat på Nyheter Idags frågor om artikeln via nyhetschefen Jonathan Jeppsson, som inte skrev artikeln.

Varför har ni inte ändrat artikeln så att det tydligt framgår att väskan inte är en muta?

”Att Tino Sanandaji uppfattar att han fick klartecken av riksenheten mot korruption finns med i texten.”

Vad har Natali Phaléns citat, som inte gäller gåvor från privatpersoner, med det aktuella fallet att göra?

IMM har som uppgift att informera om korruption och mutor, bland annat till media. Hon uttalar sig generellt, vilket står i artikeln.

”På Institutet mot mutor tycker man det är olämpligt att som politiker ta emot en så dyr present.”

Tycker ni att det är en hederlig återgivning av vad som skedde?

”Det var så generalsekreteraren på IMM uttryckte sig. Återgivningen av vad hon sa är korrekt.”

Kommer ni att be Skyttedal, Phalén, Sanandaji om ursäkt, publicera en rättelse eller ett förtydligande?

”Alla deras synpunkter och uttalanden finns tydligt återgivna i texten. Det står följaktligen att Tino Sanandaji säger att ”han fick klartecken i mejl av såväl Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten som KD:s centrala ledning innan han gav henne väskan.””

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag