Faktafel och ovetenskaplig rapport när statlig myndighet fortbildade i islamofobi

Bild: Public Domain
  • Onsdag 25 okt 2023 2023-10-25
E-post 0

Rasismen uppfanns av spanska katoliker på 1400-talet, och 65 procent av eleverna i nordöstra Göteborg har utsatts för rasism. Det är några av de påståenden som de lärare som deltog i en utbildningsdag om islamofobi arrangerad av den statliga myndigheten Forum för Levande historia fick höra. På plats var emellertid även en reporter från tidningen Fokus, som hittade flera felaktigheter i materialet.

Journalisten Henrik Sjögren från tidningen Fokus var en av omkring 15 personer som deltog på plats när Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap med en bakgrund i vänsterorganisationerna Antifascistisk Aktion (AFA) och Ship to Gaza, höll en föreläsning om islamofobi anordnad av den statliga myndigheten Forum för Levande Historia på kongressanläggningen Waterfront i centrala Stockholm..

Forum för Levande Historia bildades av Göran Persson 1997 för att upplysa om Förintelsen, och blev 2003 en statlig myndighet med det utökade mandatet att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Förutom Förintelsen har myndigheten bland annat informerat om Pol Pots folkmord i Kambodja.

Mattias Gardells föreläsning hölls fem dagar efter Hamas terrorattack mot Israel och ingår i en kurs som vänder sig lärare och annan skolpersonal för att hjälpa dem att förhindra att islamofobi sprids inom skolan. Förutom de personer som var på plats deltog ett antal personer som åhörare via länk.

Hamas terrorangrepp togs emellertid inte upp under föreläsningen. Istället inledde Gardell enligt Sjögren med att förklara för åhörarna att rasismen uppfanns på 1400-talet, när de kristna återerövrade Spanien från de muslimska morerna.

– I de allra flesta samhällen där vi har dokumenterade kunskaper om människan och det samhälle hon lever i fanns inte rasism. Rasismen, som sedan globaliserades och präglar våra samhällen i dag, kan spåras tillbaka till 1400-talet då Spanien blev katolskt, hävdar Gardell.

Efter en genomgång av rasismens historia kommer Gardell fram till nutiden som han illustrerar genom att visa upp ett foto på ett nyfött barn. Enligt Gardell heter barnet ”Ahmed” och bilden påstås komma från en nyhetsartikel på nyårsdagen 2011 och ska visa årets först födda Malmöbo.  

I samband med publiceringen sägs dåvarande riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) ha bloggat om artikeln. ”Första barnet i Malmö 2011 heter föga förvånande Ahmed. Symptomatiskt för Malmö, symptomatiskt för islamisering, symptomatiskt för den demografiska bomben. Ahmed är ett säkert tecken på Sveriges omedelbart förestående undergång” skrev Ekeroth enligt Gardell.

– Vad ska människor tänka om honom? Han ska komma att associeras med essensen av oroande muslimskhet. Den hinderbana som han kommer uppleva genom att associeras till kvinnoförtryck, tafsande eller terrorism, sade Gardell om barnet enligt Fokus reporter.

När Fokus reporter hittar artikeln i fråga visar det sig emellertid att det först födda barnet i Malmö år 2011 var en flicka, med efternamnet ”Ahmed”. När det gäller Ekeroths blogginlägg återfann reportern inte den sista mening Gardell refererade, om ”Sveriges omedelbart förestående undergång”.

Efter berättelsen om Ahmed återger Gardell en rad uppgifter, utan källhänvisningar, som att 64 681 artiklar om muslimer och islam publicerades av svenska medier 2018, och att 90 procent av dem var negativa, samt att sex av tio muslimer utsatts för fysiska angrepp.

Efter Gardells föreläsning deltog Fokus reporter i en workshop under ledning av högstadieläraren Mirjam Haj Younes, projektledare för initiativet Motståndskraft mot rasism som nyligen släppt en rapport om upplevd rasism i skolor i nordöstra Göteborg, finansierad av Socialstyrelsen

Under workshopen framgår det att de ungdomar som ingick i den referensgrupp som tog fram enkäten som rapporten bygger på inledningsvis inte ansåg att de utsatts för någon rasism.

Efter att de ”fått mer kunskap om den subtila rasismen och kan därmed sätta ord på sina känslor” samt ökad insikt i att ”vithet i sig inte handlar om hudfärg utan om makt” utformade de emellertid en enkät som de tog med till fritidsgårdar och mötesplatser och fick andra ungdomar att svara på, bland annat genom att muta dem med godis.

Det ledde till en rapport som hävdade att 65 procent av alla elever utsatts för rasism, och att nästan hälften av dem, 48,8 procent, hade blivit utsatta för rasism från skolpersonal, som lärare och fritidsassistenter.  

Vidare hade 45 procent blivit kränkta på grund av sin religion. Av dem som blivit kränkta var hela 65 procent muslimer, medan endast 3,5 var judar, berättade Mirjam Haj Younes för workshopens deltagare. Hur många av de som svarade på enkäten som hade judisk bakgrund framgick emellertid inte.

Tobias Gröndahl, enhetschef vid socialkontoret i nordöstra Göteborg som står bakom rapporten, säger emellertid till Fokus att rapporten i fråga inte är vetenskaplig.

– Det är inte vetenskapliga siffror. Det är inte de resurserna vi har lagt på den och vi har inte ambitionen att det ska vara en vetenskaplig rapport. Siffrorna är bara indikationer. En del i att den inte är vetenskaplig är att ungdomar själva har varit delaktiga i den. De har ingen vetenskaplig utbildning, säger Gröndahl till Fokus. 

På frågan om rapporten är tänkt att användas som fortbildningsmaterial för lärare, som i Forum för Levande Historias workshop, svarar Gröndahl ”nej”.

– Vi har inte tagit fram den som ett sådant material. Den har inte syfte att fungera som faktaunderlag, säger han till Fokus.   

”Forum för levande historia har i uppdrag att bedriva verksamheten i nära kontakt med pågående forskning och vi anlitar därför ofta olika forskare som föreläsare bland annat i våra fortbildningar. Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet, och en av Sveriges ledande forskare inom området rasism och islamofobi är en av flera forskare på området som vi samarbetar med” skriver Forum för levande historias chef Petra Mårselius till Fokus.

”Mirjam Haj Younes är gymnasielärare med lång erfarenhet av arbete för att motverka rasism i skolan och är projektledare för Göteborgs stads projekt ’Motståndskraft mot rasism’. Liksom Mattias Gardell bjöds hon in på basis av sin kompetens och erfarenhet, i hennes fall inom området arbete mot rasism i skolan, samt med tanke på fortbildningens målgrupp lärare” skriver hon vidare.

Läs även: Propalestinsk talare jämförde socialtjänsten med Hamas

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag