Fortifikationsverkets nya besked: Ritningarna som lämnats ut till Kina ska sekretessprövas

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten samt faksimil Fortifikationsverket
  • Torsdag 24 aug 2017 2017-08-24
E-post 869

SVERIGE De ritningar om 2400 fastigheter i Fortifikationsverkets bestånd och som lämnats ut till Kina i en tidigare upphandling kan inte lämnas ut i dag. ”Sekretessgranskning ska således ske för samtliga dessa handlingar var för sig samt härutöver bedömas sekretessaspekter utifrån den samlade mängden information av detta slag”, skriver myndighetens chefsjurist Lennart Kjellin till Nyheter Idag.

När Nyheter Idag i söndags avslöjade att ritningar om tusentals fastigheter i Fortifikationsverkets bestånd lämnats ut till Kina i samband med en upphandling fick allmänheten ett svar på myndighetens hemsida. De förklarar att ”allt som digitaliserades var öppen information” och att ”inga uppgifter som har att göra med försvarssekretess har lämnats ut”.

Ritningarna har ”kompletterats med ytterligare information”

Efter att Nyheter Idag begärt att ta del av samtliga ritningar som lämnats ut till Kina blir det stopp. Nu måste varje ritning var för sig, men även tillsammans, genomgå sekretessprövning. Det beskedet får Nyheter Idag på torsdagen.

”Det kan konstateras att er begäran omfattar ett mycket stort antal digitaliserade ritningar (avseende ca 2 400 byggnader). Sekretessgranskning ska således ske för samtliga dessa handlingar var för sig samt härutöver bedömas sekretessaspekter utifrån den samlade mängden information av detta slag”, skriver myndighetens chefsjurist Lennart Kjellin på myndighetens brevpapper till Nyheter Idag.

Kjellin förklarar att ”ritningarna kompletterats med ytterligare information för att tillhandahålla fullständiga uppgifter för respektive byggnad”, vilket alltså är en skillnad mot det material som lämnats ut till Kina.

Att sekretesspröva de ritningar Nyheter Idag har begärt att ta del av ”kommer att ta mycket lång tid i anspråk”, uppger myndigheten.

Svaret går emot tidigare besked

Myndigheten förklarar att information om bland annat fastigheters geografiska placering samt användningsområde togs bort från ritningarna innan det lämnades ut till Kina. Men detta var, enligt myndigheten, enbart en ”försiktighetsåtgärd”.

Myndigheten antyder även i tidigare besked att den så kallade ”försiktighetsåtgärden” egentligen inte var nödvändig.

”Inför digitaliseringen genomförde vi en säkerhetsanalys och som en försiktighetsåtgärd, trots att allt som digitaliserades var öppen information, togs geografisk placering samt byggnaders användningsområde bort”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Dagens besked från Fortifikationsverket om att ritningarna var för sig och tillsammans måste sekretessprövas går alltså emot tidigare påstående om att ”allt som digitaliserades var öppen information”. Nyheter Idag har svarat myndigheten med att begära ut ritningar ”i det skick de skickades till Kina, i andra hand det format de kom tillbaka därifrån”.

Nyheter Idag har även sökt chefsjurist Lennart Kjellin, men en telefonsvarare säger att han har semester till den första september.

+PLUS Läs hela Fortifikationsverkets svar här

Militära skyddsobjekt ingår i ritningsunderlaget

I det ritningsunderlag som skickats till Kina ingår militära skyddsobjekt, en omständighet som myndigheten själva bekräftar. För flera militära skyddsobjekt gäller förbud mot att fotografera och avbilda dessa. Ett brott mot sådant förbud kan ge böter men även fängelse.

Då ritningarna i sig är avbildningar av skyddsobjekt har Nyheter Idag ställt skriftliga frågor till Försvarsmakten om de lagar som förbjuder avbildning av skyddsobjekt. Tre dygn senare har Nyheter Idag fortfarande inte fått något svar, trots att vi även påmint myndigheten över telefon.

För exempelvis Såtenäs, där flygflottiljen F 7 är belägen, har Fortifikationsverket lämnat ut ritningar till Kina om cirka 100 000 kvadratmeter. För hela flygflottiljen i Såtenäs råder förbud mot att fotografera och avbilda fastigheterna.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag