Göteborgs kommuns ”likabehandling” diskriminerade svenskfödda

Foto: Pär Henning
  • Torsdag 6 dec 2018 2018-12-06
E-post 515

GÖTEBORG Förvaltningarna inom Göteborgs kommun har fått uppdraget att kraftigt öka andelen chefer som har utomnordisk bakgrund. Nu slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast att kommunens krav bryter mot diskrimineringslagen.

I sin budget för 2018 bestämde kommunfullmäktige i Göteborg att samtliga förvaltningar måste se till att andelen chefer som är födda utanför Norden ökar kraftigt under året. När DO fick in en anmälan om att trafikkontoret tog etnisk tillhörighet i beaktning när man rekryterade chefer gjorde ombudsmannen en tillsyn av fallet.

I kommunens yttrande till DO säger man bland annat att det finns en central handlingsplan som erbjuder handledning och utbildning till förvaltningarna om ”normkritisk kompentensbaserad rekrytering” och seminarier om ”normkritiskt tänkande”.

Det finns även en likabehandlingsplan som säger att ”sammansättningen av medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen i kommunen”. Konkret innebär det att om flera kandidater till en chefsposition uppfyller de krav som arbetsgivaren ställer ”ska utrikesfödd kandidat erbjudas anställning i första hand”.

DO bedömer att det finns visst utrymme i lagen för att ge positiv särbehandling på basis av kön, men att någon liknande bestämmelse inte finns för etnicitet. ”Positiv etnisk särbehandling är således inte tillåten vid rekrytering, och inte heller i övrigt inom arbetslivets område”, skriver DO.

Ombudsmannen gör därmed bedömningen att Göteborgs kommun bröt mot diskrimineringslagen när man tillsatte chefstjänster med beaktande av de sökandes etnicitet. Beslutet går inte att överklaga men är samtidigt inte heller juridiskt bindande.

Göteborgs kommun leddes politiskt fram tills i höstas av socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson som då var kommunstyrelseordförande, det högsta politiska uppdraget.

Med uppgifterna om etnisk kvotering blir bilden av Hermanssons ledarskap mer komplex. Hon har tidigare hyllats för sitt engagemang mot extremism och hedersvåld.

I en färsk ledartext från Kvällsposten med titeln ”Tänk om Soffan styrt i Malmö” skriver Csaba Bene Perlenberg om hur lokala och regionala ungdomsförbund inom Socialdemokraterna i Skåne infiltrerats med extremistiska åsikter, bland annat gällande kultur och etnicitet. Mot det ställer han hur Socialdemokraterna – under Ann-Sofie Hermansson – agerat i Göteborg.

”Annat är läget på Västkusten. Där har Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson, avgående kommunstyrelseordförande men fortsatt gruppledare för S i Göteborgs fullmäktige, skapat en hel politisk identitet på att uppmärksamma och ta konkreta strider mot extremism och hederskulturer”, skriver Perlenberg.

Läs även: Invandrarmammor får fler barn: ”Kan få pengar utan att göra någonting”

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag