Gud blir ”hen” i svenskspråkiga Finland

Gud enligt Michelangelo. Foto: Wikimedia Commons
  • Fredag 2 feb 2018 2018-02-02
E-post 502

FINLAND Fader vår är en hen. Detta enligt finländske biskopen Björn Vikström.
– Vi skall inte låsa oss vid en enda bild av Gud, säger Vikström.

I en intervju för Svenska Yle försvarar biskop Björn Vikström sin kollega, kyrkoherde Mia Bäck vid Åbo svenska församling, som har kallat Gud för ”hen”.

En del församlingsmedlemmar har reagerat och krävt att kyrkoherden bestraffas för hur hon benämner Gud. Men biskop Vikström har inte för avsikt att tillmötesgå medlemmarnas krav. Han har inga problem med att kalla Gud ”hen”.

– Vi skall inte låsa oss vid en enda bild av Gud, säger han till Svenska Yle.

Det betyder dock inte att han vill ändra på ordalydelsen i bönen Fader vår.

– Men det är bra att vara lyhörd för att alla kanske inte har en god relation till sin egen pappa.

Han tycker att vi istället ska hitta liknelser från vår egen tid, möjligen bland kvinnor, barn och människor av olika etnicitet.

De senaste tvåtusen åren har Gud kallats för ’han’, så kunde vi därför i jämställdhetens namn gå in för att kalla Gud för ’hon’ under de följande tvåtusen åren?”, föreslår Svenska Yles journalist.

– Jag tror att vi skall undvika att göra det till en kamp om hur många gånger vi nämner Gud som far eller Gud som mor. Däremot skall vi försöka hitta positiva associationer då vi talar om Gud, svarar biskopen.

Nu när Fadern är en ”hen”, liksom Sonen – om man ska följa Svenska kyrkan i Västerås exempel – återstår bara frågan om den heliga Andens könstillhörighet.

Vad är egentligen den heliga Anden?
855 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag