HD river upp utvisningsbeslut för somalisk våldtäktsman

Foto: Flickr
  • Onsdag 24 apr 2019 2019-04-24
E-post 711

STOCKHOLM En somalier i 30-årsåldern dömdes i både tingsrätten och hovrätten för våldtäkt till fängelse och utvisning. Fallet togs sedan upp i Högsta domstolen, HD, som nu har beslutat att mannen får stanna i Sverige – en dom som blir vägledande för liknande fall.

Mannen från Somalia kom till Sverige och sökte asyl i december 2009. Några månader senare beviljades han permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, bland annat på grund av de risker han löpte till följd av att han tvångsrekryterats av jihadistgruppen Al Shabaab.

Den 30 juni 2018 våldtog somaliern en kvinna som inte kände honom sedan tidigare och som låg och sov när övergreppen inleddes. För detta dömdes han i tingsrätten till fängelse i ett år och tio månader samt utvisning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom – men nu väljer HD att riva upp mannens utvisningsbeslut.

Lagen kräver att en utlänning som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd under mer än fyra år bara får utvisas om det finns synnerliga skäl. Om våldtäktsmannen skriver HD att han i och för sig saknar familj i Sverige. ”Han talar emellertid svenska förhållandevis väl och förefaller vara inriktad på en framtid i Sverige. Hans anknytning till Sverige framstår därmed inte som särskilt svag.”

HD tycker därför att det inte finns synnerliga skäl att utvisa mannen. Domstolen var dock inte enig och två av de fem justitieråden ansåg att brottet var så allvarligt att mannen borde utvisas. HD:s domar är prejudicerande vilket innebär att de blir vägledande för liknande fall i framtiden.

Tidigare dömd för flera brott

Om mannens tid i Sverige står det bland annat följande i domen:

”Under större delen av sin vistelse i Sverige har han haft egen bostad men en tid före gripandet hade han sagt upp bostaden och bodde i stället tillsammans med vänner. Det berodde på att han då sedan några månader var arbetslös. Dessförinnan har han under hela sin tid i Sverige haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Han har särskilt lagt sig vinn om att skapa goda förutsättningar för att lära sig svenska. Senaste anställningen var på en snabbmatsrestaurang. Arbetet var för stressigt och han sade därför upp sig.”

Förutom våldtäkten har somaliern även dömts för brott vid fyra tillfällen mellan 2012 och 2017. Då rörde det sig bland annat om ringa narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning, och straffet blev i samtliga fall dagsböter. HD ansåg dock inte att dessa brott var relevanta i bedömningen om mannens utvisning.

”Utredningen visar inte annat än att [mannen] under större delen av sin tid i Sverige har haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Det finns visserligen tecken på brister i hans sociala anpassning i Sverige, dels genom hans tidigare brottslighet, dels genom det förhållandet att han, några månader före gripandet, sade upp sin tidigare anställning och bostad utan att säkerställa annan sysselsättning eller annat eget boende. Utredningen ger emellertid inte stöd för att han har ett asocialt levnadssätt eller några kriminella värderingar”, skriver domstolen.

Förutom att upphäva somalierns utvisningsbeslut ändrar HD även fängelsestraffets längd till två år och två månader.

En som har kommenterat domen är riksdagsledamoten Hanif Bali (M).

En annan riksdagsledamot som ställer sig kritisk till domen är SD:s Jonas Andersson.

Advokaten Viktor Banke är en av de som däremot tycker att domstolen gjorde rätt bedömning.

Läs även: Vänsterextremist åtalas för vapengömman i Taberg

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag