Heberlein: Att se en man i ögonen betyder inte ”nu vill jag ligga med dig”

Debattören och riksdagskandidaten Ann Heberlein (M). Foto: svtplay.se
  • Onsdag 9 maj 2018 2018-05-09
E-post 623

SVERIGE Ann Heberlein välkomnar Brottsförebyggande rådets besked att det kan bli en ny studie om invandrares brottslighet. Själv kommer hon i sommar ut med en egen bok om sambandet mellan kultur och sexuella övergrepp – med ”goda nyheter”.

Brottsförebyggande rådet, Brå, meddelade på tisdagen att det kan bli aktuellt med en ny studie som fördjupar vår kunskap om relationen mellan härkomst och brottslighet. Bra, tycker Ann Heberlein, riksdagskandidat för Moderaterna och teologie doktor i etik.

– Jag mottar detta besked med viss förvåning, måste jag säga, för att motståndet har ju varit kompakt. De har verkligen vänt på en femöring, säger hon.

– Jag tror att det är en bra sak att göra. Alla kriminologer tycks ju vara överens om att de studier som finns från 1996 och 2005 och även tidigare studier, som visar på en överrepresentation vid olika typer av brott av män från några utpekade länder, att den statistiken fortfarande håller. Det man kan göra i den här studien är att verifiera tidigare forskning. Den intressanta frågan är ju naturligtvis – vad ska vi då göra med den kunskapen?

Att män från länder i Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade i sexualbrott menar Ann Heberlein att de tidigare studierna har visat, och det kan den nya undersökningen eventuellt fastställa.

– Ska vi fortfarande klamra oss fast vid förklaringarna om socioekonomiska skillnader och institutionaliserad rasism och så vidare? Eller kan vi då istället börja prata om det som jag tror att det handlar om, nämligen kulturella skillnader.

Ny bok om kulturella skillnader

I juli kommer hennes nya bok ”Våldtäkt och kultur” ut där hon utifrån domar och förundersökningar kartlägger våldtäkterna i Sverige under de senaste åren. Just som titeln antyder märker hon ett samband mellan brotten och den kultur som förövarna härrör från, och att antalet våldtäkter ökar i takt med invandringen från vissa delar av världen.

– Det är ju inte så att alla invandrargrupper är överrepresenterade. Det finns grupper där det inte alls finns någon överrepresentation i brottsstatistiken, till exempel invandrare från Bangladesh och Pakistan, säger Ann Heberlein som menar att det är andra nationaliteter som utmärker sig i statistiken.

– Det är ju inte förvånande att män som kommer från kulturer som är otroligt patriarkala också är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken.

Den som offentligt tar upp invandrares överrepresentation i brott får ofta höra att mäns överrepresentation i själva verket är större och att patriarkala strukturer är det verkliga problemet. Män måste helt enkelt lära sig att sluta våldta, säger vissa.

Värderingar lever kvar

– En idé som har drivits i Sverige i decennier, det är att sexualbrott har med patriarkala strukturer att göra. Och de män som har kommit från länder där de patriarkala strukturerna är betydligt starkare än i Sverige – det är väl klart att de då också deltar i fler sexualbrott, säger Ann Heberlein.

– Så den retorik vi har haft i Sverige i decennier, den leder ju bara till min slutsats – att det här handlar om länder där kvinnor har väldigt låg ställning, där man delar upp kvinnor i bra och dåliga, horor och madonnor, där man har en helt annan syn på sexualitet än vad vi har i Sverige och där mannen tillmäts ett mycket högre värde än kvinnan. De kulturella föreställningarna, alltså värderingar och normer, skakar man ju inte av sig så fort man beträder svensk mark. De lever ju kvar.

”Goda nyheter”, kallar Ann Heberlein den slutsats hon drar i sin nya bok.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden och få reda på den viktigaste slutsatsen i Ann Heberleins kommande bok ”Våldtäkt och kultur”.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag