Hemliga maktkuppen: Planerar avsätta Karlsson och Jomshof på Landsdagarna

Martin Karlsson var chef över hela organisationen i SD.
  • Måndag 23 nov 2015 2015-11-23
E-post

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag med hjälp av hemliga dokument avslöja planer på att avsätta Mattias Karlsson och Richard Jomshof på Sverigedemokraternas landsdagar som äger rum om mindre än en vecka. Inkompetens, korruption och missnöje med att Patrik Ehn blev utesluten uppges vara några av anledningarna till den hemliga planen.

Nu kan Nyheter Idag avslöja helt nya uppgifter från den konflikt som ägde rum på Sverigedemokraternas riksdagskansli under våren 2015. Ett hemligt dokument var upprättat och återfanns i en dator tillhörande topptjänstemannen Martin Karlsson som då arbetade som operativ chef – alltså den person som styrde hela tjänstemannaorganisationen.

”Vi i Rädda Vårt Parti består av ett flertal högt uppsatta personer inom Sverigedemokraterna. Vi är de som lyckats hålla oss undan utrensningarna som Mattias Karlsson och Richard Jomshof ligger bakom. Läget är så pass akut att vi har beslutat oss för att vi måste gå ut med den information vi sitter inne med innan dessa herrar förstör vårt parti inifrån”, står att läsa i inledningen på dokumentet.

Vill avsätta Richard Jomshof och Mattias Karlsson

Ett av dokumenten som visar de hemliga planerna är upprättat den 17 mars där den dåvarande topptjänstemannen Martin Karlsson finns med i dokumentets ändringshistorik. Ett annat dokument, med delvis samma innehåll, är upprättat redan den 4 mars av Martin Karlsson. En dryg månad tidigare hade Björn Söder petats som partisekreterare till förmån för Richard Jomshof.

Söder tyckte att bytet av partisekreterare gick för snabbt och ville sitta kvar som partisekreterare åtminstone till mars eller april månad. Anledningen hade med partiets organisation att göra.

– Jag hade gärna sett att vi löst vissa organisatoriska problem som vi har innan jag lämnade, men jag fick inte gehör för det. Då deklarerade jag att jag ville gå redan på dagen. Jag kände redan innan dagens möte att jag skulle gå därifrån med ett lättare lass på axlarna, förklarade då Söder för Svenska Dagbladet.

Söder har arbetat med att förändra organisationen på tjänstemannasidan sedan våren 2014, mitt under pågående valår. Till sin hjälp med att skapa den nya tjänstemannakåren anställdes Martin Karlsson av Björn Söder.

Martin Karlsson är ingen ny figur i Sverigedemokraterna, han var aktiv i partiet redan på 90-talet. Men den nya rollen som operativ chef är dock helt opolitisk, det är ett arbete som strikt handlar om att ansvara över sådant som rör organisation och personal.

Trots detta planerade Martin Karlsson, tillsammans med en partimedlem i Skåne, att avsätta partitopparna Richard Jomshof och Mattias Karlsson. Och arbetet skulle ske i det dolda genom att släppa information som ska visa en påstådd korruption.

”Vi kommer att släppa en total kartläggning av hur de i toppen köpts av Mattias och Richard, hur mycket som de kostat partiet genom åren. Vi i Rädda Vårt Parti kommer inte att sluta släppa information om deras korruption förrän det sitter partilojala personer i partistyrelsen och dessa två trillat från sina piedestaler”.

Missnöjda med att Patrik Ehn blev utesluten – nazikopplingar var bara ”rykten”

Ett stycke i dokumentet visar ett missnöje med att den tidigare partimedlemmen Patrik Ehn blivit utesluten ur partiet. Ehn var tidigare i aktiv i Göteborg men ansågs ideologiskt avvikande då han bland annat använt Hitlers favoritkonstnär i sin redogörelse för sin ideologiska grundsyn. I medlemsärendet mot Ehn beskrevs en rad omständigheter med det gemensamma att Ehn på olika sätt visat sympatier med högerextremism åt det nazistiska hållet.

Efter att Ehn lämnade Sverigedemokraterna har han varit aktiv i den ”Identitära rörelsen”. Det är en rörelse som betecknas som öppet neofascistisk och högerextrem. Dokumentet innehåller också kritik mot riksdagsledamoten Hanna Wigh (SD) som var pådrivande i att Ehn skulle bli utesluten på grund av de återkommande nazistreferenserna.

”Exempel som vi kan inleda med är Hanna Wigh, som genom sin roll som riksombudsman, såg till att plocka bort hotet från Göteborg, samt falskt anklaga kolleger som inte var lojala till Mattias och Richard”.

I en annan del av dokumentet adresseras återigen uteslutningen av Ehn och då heter det att uppgifterna om Ehns nazistreferenser egentligen bara var rykten. Återigen riktas kritik mot Wigh, men även mot riksdagspolitikern Paula Bieler (SD) – båda två är riksdagsledamöter i partiet.

”Medlemmar som inte springer i deras koppel ser man till att, genom Hanna Wigh och Paula Beiler sprida rykten om, allt från sexuella trakasserier till nazianstrukna kopplingar och allvarligare ting”.

Kritik och missnöje riktas även i fler stycken mot Bieler. Det påstås att Paula Bieler fått sin riksdagsplats ”för sin hjälp i att slussa 4 000 000 kronor till Mattias och Richards barndomsvän Erik Almqvist”.

Uppgiften om att Erik Almqvist, tidigare riksdagsledamot för SD, fått en större summa pengar syftar på ett arbete med medieprojektet Samtiden. Men detta var ingen hemlighet, ej heller kritiken mot ersättningen. Påståendet att Bieler fått sin riksdagsplats på grund av en utbetalning till Almqvist styrks inte heller i dokumentet.

Även i ett annat stycke adresseras korruption, något författarna av dokumentet utlovar ska avslöjas om Jomshof och Karlsson. Men förutom korruption adresseras även missnöje med vilka individer som blivit folkvalda, samt att uppgifter har kommit medier tillhanda.

”Rädda Vårt Parti kommer att, från djupt inne i innersta delen av partiet, belysa hur korrupta dessa två herrar är, och varför personer utan kunskaper eller egenskaper sitter på riksdagsplatser utan en tillstymmelse till kompetens. Vi måste rädda vårt parti från den inre korruptionen, där läckorna till vänstermedia och beställningar av smutskastningskampanjer kommer direkt från Mattias och Richard”.

Lovar att avslöja hemlig information om Karlsson och Jomshof

Onsdagen den 13 april berättar tidningen Aftonbladet att två tjänstemän på Sverigedemokraternas riksdagskansli stängs av med omedelbar verkan. En av tjänstemännen var den operative chefen Martin Karlsson, den andra var Jessica Ohlsson som då var medlem i SDU och stod dåvarande SDU-ordförande Gustav Kasselstrand nära. De tvingades lämna sitt arbete på stående fot och uniformerad personal från väktarbolaget G4S närvarade, enligt uppgifter till Nyheter Idag.

– Skälet är att förtroende saknas och detta är bland annat en följd av den senaste tidens läckor till media, förklarade presschefen Henrik Vinge till Aftonbladet den här onsdagen.

I den dator som Martin Karlsson använt i sitt arbete fanns de bägge dokumenten som beskriver ambitionen att avsätta Richard Jomshof och Mattias Karlsson. Och dokumentet beskriver att det ska gå till genom att avslöja uppgifter om Jomshof och Karlsson.

”Rädda Vårt Parti, har under en längre tid samlat och sparat ner allt material som visar på det oerhörda förakt som Mattias Karlsson och Richard Jomshof visat prov på gentemot medlemmar”.

Men en källa till Aftonbladet menar att det egentligen beror på något helt annat. Källan nänmner istället Söders planer på en omorganisation på tjänstemannasidan i den artikel som publicerades i samband med att operativa chefen Martin Karlsson fick lämna sitt arbete.

– Han [Mattias Karlsson, reds. anm.] och Jomshof vill inte låta andra sköta rekryteringarna. De vill behålla kontrollen och på så sätt anställa lojala personer, förklarade då Aftonbladets källa i partiet.

Planen: Fälla valberedningen på landsdagarna med dataintrång som hemligt vapen

Det sista stycket i det hemliga dokumentet avslöjar hur Karlsson och Jomshof ska avsättas, planen är att det ska ske på partiets landsdagar som äger rum i slutet av november.

”Vänner! Om ni värnar om vårt land på riktigt, och är emot vänskapskorruption och nepotism, se till att vår information når medlemmarna inom Sverigedemokraterna, så att de på landsdagarna fäller den korrupta valberedningens förslag, där man sätter vänner framför kompetens på listorna”, lyder det sista stycket i dokumentet.

Men dokumentet berättar inte allt. Trots att det stod i dokumentet att det under längre tid samlats in uppgifter om partitopparna Karlsson och Jomshof, kan detta påstående möjligen ha gått händelserna i förväg.

Nästan en månad efter att det hemliga dokumentet upprättats händer något som styrker ambitionen att samla uppgifter om partitoppen. Helgdagen den 6 april, annandag påsk, hämtas en okrypterad hårddisk hos ett webbhotellföretag i Karlskrona. På hårddisken fanns en kopia på hela partiets interna mejlserver. Mannen som brådskande hämtat hårddisken en helgdag i all hemlighet är samma man som tillsammans med Martin Karlsson upprättat dokumentet ”Rädda vårt parti”.

Imorgon avslöjar vi hur det kunde ske i all hemlighet och varför det kan vara ett olagligt dataintrång.

Läs också: Så har vi arbetat med avslöjandena om den hemliga maktkuppen

Nyheter Idag har talat med Martin Karlsson. Han vill inte kommentera innehållet i det hemliga dokumentet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag