Högerpartierna ense om att utveckla svensk kärnkraft

Kärnkraftverket i Oskarshamn. Bild: Daniel Kihlgren/CC BY-SA 3.0
  • Måndag 7 feb 2022 2022-02-07
E-post 852

SVERIGE I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver partiledarna för M, KD, L och SD tillsammans att de vill utveckla snarare än avveckla den svenska kärnkraften. Bara så kan vi lösa våra framtida energibehov, menar de.

För att klara framtidens ökade efterfrågan på el behövs både vind-, vatten- och kärnkraft, skriver högeroppositionen. De kritiserar den rödgröna regeringen för att ha lagt ned kärnkraftsreaktorer.

”Vid ett maktskifte kommer våra fyra partier att återupprätta en fungerande elförsörjning och skapa förutsättningar för att kunna fördubbla elanvändningen inom 20 år”, skriver de.

”Här kommer kärnkraften att spela en nyckelroll. Det går inte att förena en god samhälls­utveckling för alla med en energiproduktion som inte går att planera. När energi­tillgången styrs av vädret kommer det drabba svenska hushåll och företag negativt. Detta är vatten­delaren i klimat­politiken. Det är därför kärnkrafts­motståndet från de rödgröna är så destruktivt.”

Partierna pekar på behovet av mer planerbar elproduktion.

”Kärnkraft är det enda alternativet för att tillföra planerbar fossilfri elproduktion i stor skala. Våra fyra partier är eniga om att lösningen på Sveriges problem inte ligger i att avveckla den svenska kärnkraften, utan i att utveckla den.”

Partierna lägger fram fyra förslag på energiområdet:

”Sätt upp målet att Sverige ska ha en helt fossilfri energi­försörjning. Dagens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 bör ersättas med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraften är en självklar del.

Uppdra åt Energi­myndigheten att i sin långsiktiga scenario­analys inkludera scenarier där Sverige når sina klimatmål. Myndigheten ska beskriva vad som krävs för att uppnå klimat­målen, även om det inkluderar kärnenergi.

I nästa budget kommer vi tillsätta resurser till Strålsäkerhets­myndigheten för att ta fram ett svenskt regelverk för ny kärnkraft. Myndigheten bör även uppdras att ta fram ett snabb­spår för att acceptera typ­godkännanden av reaktorer, system och komponenter från länder jämförbara med Sverige.

Avskaffa förbudet mot att bygga reaktorer på andra platser än vid de befintliga kärnkraft­verken. Även förbudet mot fler än tio reaktorer i kommersiell drift måste avskaffas. Nya reaktorer blir förmodligen mindre än dagens och fler behövs.”

Läs även: Stenevi ”nöjd” med att kärnkraften läggs ned

Läs även: Varannan vill bygga ny kärnkraft

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag