Högsta domstolen sänker skadeståndet för männen bakom Dreamfilm till en tiondel

Dreamfilm och SF möts i Högsta domstolen för rond tre,
  • Måndag 21 jan 2019 2019-01-21
E-post 62

SVERIGE De fyra männen bakom strömningssajten Dreamfilm dömdes i hovrätten att betala skadestånd på fyra miljoner kronor till Svensk Filmindustri för att olovligen ha distribuerat filmen ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”. I dagens vägledande dom från Högsta domstolen sänks ersättningen till en tiondel, 400 000 kronor.

Strömningssajten Dreamfilm lanserades i slutet av 2013 och innehöll då länkar till filmer som strömmades från servrar i Ryssland, företrädesvis från VK, ett slags rysk motsvarighet till Facebook. Detta resulterade i en polisanmälan från Anders Nilsson vid Rättighetsalliansen, tidigare Antipiratbyrån.

Linköpings tingsrätt dömde 2017 de fyra åtalade till fängelsestraff på mellan sex och tio månader för upphovsrättsbrott, men av större intresse är diskussionen om skadeståndet. SF yrkade på ett skadestånd om 9,9 miljoner kr, varav 8 miljoner var ”skälig ersättning” för filmen ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”.

Den ”skäliga ersättning” som skall utgå vid ett upphovsrättsintrång är tänkt att motsvara vad det hade kostat den som begått upphovsrättsintrånget om denne betalat en motsvarande laglig licens. I detta fall existerade ingen dylik licens, varför SF:s inkallade expert, Mats Caneman, tidigare VD på Walt Disney, presenterade en hypotetisk licensavgift som i korthet utgick från att Dreamfilms länkningar innebar en ”totallicens”, då den var avgränsad i varken tid eller rum. En rimlig kostnad för en sådan licens skulle motsvara filmens budget samt en vinstmarginal på 20 procent, allt som allt 24 miljoner kronor. SF gjorde dock ett säkerhetsavdrag och begärde bara en tredjel, åtta miljoner kronor, i skälig ersättning.

Läs även: Regeringens utredare föreslår hårdare straff: Sex års fängelse för piratkopiering

Tingsrätten bedömde dock att en miljon kronor var en rimlig nivå på den skäliga ersättningen, utan att närmare redogöra för hur de kommit fram till denna siffra.

I hovrätten omvandlades alla fängelsestraff till vilkorliga domar, men två av de åtalade fick även dagsböter. Nivån på den skäliga ersättningen höjdes dock till fyra miljoner kronor:

”Trots det stora säkerhetsavdraget som SF har gjort i sin beräkning, kan därför SF inte anses ha visat att den skäliga ersättningen uppgår till 8 miljoner kr. Med hänsyn till att den hypotetiska licensen skulle ha inneburit en s.k. totallicens, gör dock hovrätten bedömningen att den hypotetiska avgiften för en sådan licens hade överstigit det belopp, 1 000 000 kr, som tingsrätten har kommit fram till. Hovrätten uppskattar i stället den skäliga ersättningen till 4 000 000 kr.” skriver hovrätten i domen.

Läs även: EU-kommissionen mörkade rapport om effekterna av piratkopiering

Två av de dömda överklagade domen till Högsta domstolen som godkände prövning av nivån på den skäliga ersättningen, men tog inte ställning till domarna i övrigt.

Högsta domstolen konstaterar att SF:s idé om att den olovliga länkningen skulle motsvara en evig ”totallicens” saknar verklighetsförankring och tar ingen hänsyn till de tidigare beräkningar som gjorts i det avseendet. I domen medges att många uppgifter som skulle underlätta bedömningen saknas, men utifrån uppgifter om att filmen beräknas ha spridits illegalt knappt 50 000 gånger – sammanlagt, inte enbart via Dreamfilm – och att vinsten vid internetdistribution landar på i snitt 19 kr per tillfälle, fastställs att 400 00 kronor är att anse skälig ersättning.

Läs hela domen här.

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag