Höjer tonläget: Busch och Kristersson återupprepar krav om kärnkraften

Foto: Nyheter Idag
  • Söndag 5 jul 2020 2020-07-05
E-post 870

”Vårt gemensamma krav att Sverige ska fortsätta driva Ringhals 1 – som regeringen vill stänga den sista december – är kvar”, skriver KD-ledaren Ebba Busch och M-ledaren Ulf Kristersson i en gemensam debattartikel i Aftonbladet. Om så inte sker riskerar delar av Sverige att bli utan el i framtiden, varnar duon.

Den 25:e juni uppmärksammade Nyheter Idag att elpriserna rusade i södra Sverige. När de var som störst, över två kronor per kilowattimme, var skillnaden mot grannlandet Norge närmast extrem där priset var 130 gånger billigare. Främst pekas två orsaker ut, stillastående eller nedlagda kärnkraftverk och begränsad överföringskapacitet från intilliggande elområden.

Situationen var så extrem att Uniper beslutade att producera elkraft i Karlshamn på tjockolja, en åtgärd som normalt endast används vintertid när lasten är som störst. Om obalansen i elsystemet fortsätter eller rentav förvärras kan Svenska Kraftnät tvingas vidta åtgärder som frånkoppling av el för vissa delar av landet.

– Det är naturligtvis ovanligt, det är det ju. Det ligger utanför avtalet om effektreserv med Svenska Kraftnät. Det här är ett kommersiellt bud, berättade då Torbjörn Larsson på Uniper för Nyheter Idag.

Busch och Kristersson sätter press på regeringen

I en debattartikel i Aftonbladet återupprepar M-ledaren Ulf Kristersson och KD-ledaren Ebba Busch kravet om att stoppa nedläggningen av reaktorn Ringhals 1. Sedan årsskiftet är Ringhals 2 redan stoppad och tagen ur produktion. Kristersson och Busch pekar särskilt på de stoppade reaktorerna som en huvudorsak till obalansen i elsystemet.

Detta stöds av att Svenska Kraftnät, som har balansansvar i elnätet, betalar statliga Vattenfall i en särskild uppgörelse för att starta upp Ringhals 1 som tidigare var ur drift för planerat underhåll. Men till årsskiftet ska även Ringhals 1 läggas ner och då kommer inte den möjligheten finnas kvar för att rädda ett kollapsande elnät.

”Regeringen saknar en strategi för att få kontroll över situationen – och avfärdar diskussioner om en fortsatt drift av Ringhals 1. Reaktorn räddar alltså elsystemet för att den råkar finnas kvar, inte för att regeringen planerat för det”, skriver Busch och Kristersson.

Vidare argumenterar duon att när det råder elbrist och priserna skenar tvingas Sverige också importera el från grannländer där elkraft till stor del produceras med kol och olja.

”Med fler kärnkraftsreaktorer i drift hade den här typen av kris kunna avvärjas. Att regeringen dessutom tryckt bort viktig lokal elproduktion och inte säkerställt en långsiktigt hållbar elnätsreglering har gett stora problem. Svensk energipolitik som skulle vara långsiktig och stabil har blivit till kriser och krisåtgärder”, konstaterar dem.

Stöd Svensk Kärnkraft Byt elavtal

I takt med att allt fler kärnkraftsreaktorer stängs ner blir elnätet mer sårbart. Redan nu finns risker för att elområde 3 och 4 helt eller delvis kan bli utan el vid ogynnsamma förhållanden. Det omfattar alltså hela södra Sverige.

Svensk Kärnkraft AB är ett systerföretag till Nyheter Idag som enbart säljer el från kärnkraft. Genom att byta elavtal till karnkraft.se bidrar du till opinionsbildning och att sätta press på makthavare att vända utvecklingen åt rätt håll.

Det är enkelt att bli kund. Klicka här eller skicka ett mejl med dina frågor till [email protected]

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag