Ilan Sade: Lägg ner MUCF och skrota partistöden

Ilan Sade (MED) kommenterar turerna runt MUCF.
  • Söndag 28 maj 2017 2017-05-28
E-post 305

KRÖNIKA Avskaffa bidrag till ”civilsamhället” och till politiska partier. Låt istället olika intresseföreningar vara helt frikopplade från statliga bidrag och påverkan från politiker. Det föreslår Ilan Sade, partiordförande i Medborgerlig samling samt krönikör på Nyheter Idag, som nu kommenterar Sofie Löwenmarks granskningar av MUCF.

SVT Forum sände härförleden ett Timbro-seminarium om bidragen till det så kallade civilsamhället som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut. Det rör sig sammanlagt om ca 600 miljoner kronor per år. Frilansjournalisten Sofie Löwenmark, som deltog vid seminariet, har särskilt granskat bidragsgivningen till tre mottagare där uppenbara missförhållanden och felriktade stöd har uppdagats. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg försvarade myndighetens verksamhet och kunde på intet sätt se något systemfel.

De exempel som kommit fram om bidragspengar till religiös extremism, misstänkt korruption i bidragsgivningen, miljoner till projekt som aldrig har genomförts, och så vidare. Allt detta såg hon som smärre olycksfall i arbetet.

För Lena Nyberg och andra karriärister inom omhändertagandeindustrin är ”civilsamhället” liktydigt med ett etablissemang av skattefinansierade organisationer och bidragsentreprenörer. Bakom en dimridå av floskler om att ”jobba tillsammans” med den offentliga sektorn och att unga måste få ”göra sin röst hörd” pumpar statsmakten, kommunerna, Allmänna arvsfonden med flera in allmänna medel som årligen kan räknas i miljarder.

Läs också: Löwenmark crowdfundar ny grävande journalistik efter MUCF-avslöjandena

Mottagarna anpassar sig givetvis efter givarna. I takt med att det politiska modet skiftar finns det mängder av funktionärer ute bland föreningar med liten medlemsbas som genast dansar efter det allmännas pipa. I viss mån sker det en osund rundgång, där toppar inom detta civilsamhälle kan få tjänst i staten och statliga toppchefer kan gå över till den bidragsfyllda sektorn.

Svenska Röda Korset är ett typexempel, som numera har Anders Danielsson, tidigare generaldirektör på Migrationsverket, som generalsekreterare.

Sverige lider stor brist på ett fritt civilsamhälle, eftersom föreningar numera är så nära staten att det i vissa fall är svårt att skilja på vad som är en myndighet och vad som är en fri organisation. Detta är inte sunt. Nya potentiella folkrörelser, som kan växa underifrån och adressera samtida problem, får inget utrymme.

Det behövs en radikal förändring inom detta område. Bidragspolitiken inom MUCF:s område bör i stort sett avskaffas och myndigheten kan därmed läggas ned. Partistöden bör också avskaffas. Allmänna arvsfondens behöver nya anvisningar. Inom idrotten kan det statliga och kommunala stödet vara befogat utifrån ett utbildnings- och hälsosyfte – i synnerhet till barn och unga – men även här behövs det reformer för att stävja fusket.

Samtidigt bör medlemskap och donationer från enskilda stimuleras genom möjlighet till skatteavdrag.

Vi har ett systemfel i form av en bidragsindustri och ett etablissemang som närs av denna och givetvis kommer att försvara sina positioner med näbbar och klor. Därför är det nu dags att en gång för alla dra i gång en folkrörelse mot eländet, annars kommer ingenting att förändras och allt bara bli värre.

PS. Sofie Löwenmarks framtida grävande i bidragsentreprenörernas värld kan man stödja genom att skänka en slant.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag