Den 20 juni kan internet förstöras – svenska EU-parlamentariker ovilliga att svara på frågor

Max Andersson (MP) säger nej till dumheterna.
  • Tisdag 19 jun 2018 2018-06-19
E-post 795

EUROPA Imorgon den 20 juni sker omröstningen i Europaparlamentets JURI-utskott om lagförslaget som hotar att förstöra internet. Svenska EU-parlamentariker väljer dock att inte svara när Nyheter Idag kontaktar dem för att fråga om hur de ställer sig till förslaget.

Vid omröstningen 20 juni skall röstas om de olika ändringsförslag som presenterats, och det är här mycket kommer att avgöras. Även om Europaparlamentet skall rösta i frågan i september handlar det då om att ta ställning till lagförslaget i sin helhet, inte om de enskilda artiklarna. Hur det färdiga förslaget än kommer att se ut räknas det gå igenom i Europaparlamentet.

Lagförslaget ”Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” har väckt mycket kritik från förespråkarna för ett fritt internet. Framför allt är det artikel 11 och 13 som väckt vrede.

Artikel 11

När man postar en länk till en nyhet på exempelvis Facebook eller Twitter plockar tjänsten ofta in en bild, rubrik och lite av brödtexten, en ”snippet” som det också kallas. Med det nya förslaget kommer dessa småstycken av information att åtnjuta upphovsrättsskydd, vilket innebär att den som publicerar länken måste betala en licensavgift till upphovsmannen.

Den här idén har redan prövats i Tyskland och Spanien, där man menade att Google skulle betala till tidningar för att de länkade till deras artiklar. Detta ledde endast till att Google slutade länka till dem vilket innebar minskat antal läsare. Ingen tyckte att resultatet var bra för någon.

Artikel 13

Artikel 13 gör gällande att alla ”leverantörer av informationssamhällets tjänster”, en i sig väldigt vag formulering vars omfattning är omöjlig att bedöma i nuläget, är skyldiga att filtrera all uppladdad trafik för att undvika brott mot upphovsrätten. En gång till, all trafik skall filtreras per automatik.

Detta kräver filter av samma typ som Youtube använder sig av för att automatiskt identifiera musik och videoklipp som är upphovsrättsskyddade. I Youtubes fall handlar det om kostnader på 400 miljoner kronor, och kritiker har framfört invändningen att även om detta var önskvärt är det en omöjlig kostnad för nystartade verksamheter. Om lagförlaget går igenom innebär det i praktiken att storföretag får monopol på alla verksamheter som bygger på användargenererat innehåll.

Vad säger Sveriges regering?

Sveriges regering tycks ha lyssnat på Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) och Copyswede vars enda invändning är att artikel 13 inte går tillräckligt långt. Sveriges regering har inte haft några invändningar då frågan behandlats i ministerrådet, med justitieminister Morgan Johansson som högste ansvarige.

Vad säger de svenska EU-parlamentarikerna?

Nyheter Idag har kontaktat samtliga svenska EU-parlamentariker, för mer än en vecka sedan, men bara ett fåtal har behagat svara. Två av parlamentarikerna, Max Andersson (MP) och Jytte Guteland (S) sitter i JURI-utskottet och skall rösta imorgon om förslaget.

Max Andersson har varit delaktig i att försöka ändra formuleringarna i direktivet i enlighet med Julia Redas (tyska piratpartiet) förslag. Han vill stryka artikel 11 fullständigt och förändra artikel 13 så att uppladdningsfiltret försvinner. Ändringsförslagen går att se här. Jytte Guteland har valt att inte svara.

Bland övriga EU-parlamentariker som svarat har Christofer Fjellner (M) och Soraya Post (Fi) svarat att de inte tagit ställning än, medan Peter Lundgren (SD) och Kristina Wiberg (SD) svarat att de är emot formuleringarna i artikel 11 och 13 och antagligen kommer att rösta emot lagförslaget i EU-parlamentet.

Läs även: Nytt EU-lagförslag hotar censurera internet: ”Kommer att skapa en Robocop-regim”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag