Islamistkritik på Facebook inget skäl för att neka jobb – kommun får JO-kritik

Foto: Ronie Berggren/Örnsköldsviks kommun
  • Lördag 17 nov 2018 2018-11-17
E-post

Konservative poddaren Ronie Berggren nekades ny tjänst hos sin arbetsgivare Örnsköldsviks kommun efter att de fått reda på att han skrivit kritiskt om islamister på Facebook. Nu får kommunen kritik av Justitieombudsmannen som hänvisar till det så kallade repressalieförbudet i grundlagen.

Läs även: Genusroboten på Svenska Dagbladet

I december 2016 avled den person som Ronie Berggren var personlig assistent åt. Som fast anställd av Örnsköldsviks kommun ställdes han då inför omplacering. Han sökte en tjänst på ett HVB-hem för så kallade ensamkommande barn och blev efter en träff den 9 januari med ansvariga chefer erbjuden tjänsten.

– De sade att de fick ett väldigt gott intryck av mig. Det var ett bra möte vi hade och vi kom överens om att jag skulle påbörja en inskolning på jobbet, säger Ronie Berggren.

Den 13 januari bokades som inskolningsdag. Men två dagar innan, den 11 januari, hörde en av cheferna av sig och meddelade att hon tipsats om att Berggren yttrat sig kritiskt om islam på sociala medier, och att han därför avbokats från inskolningen och inte passade på arbetsplatsen. Här är ett av inläggen hon refererade till där Ronie Berggren kommenterar en dom där ett så kallat ensamkommande barn dömts till sluten ungdomsvård för våldtäkt mot barn.

 

Berggren anmälde kommunen till Justitieombudsmannen, JO, och krävde också en ny träff med enhetschefen. En ny träff hölls den 30 januari där kommunens förhandlingschef gick igenom Berggrens Facebooktexter och meddelade att han inte kunde få jobbet trots goda referenser och trots att inga tidigare anmärkningar funnits.

Berggren meddelade då att han hade gjort en JO-anmälan. Han spelade dessutom in hela samtalet – en ljudfil han senare skickade in till JO som komplettering. Ljudfilen kan man lyssna på här:

 

Nu får Örnsköldsviks kommun kritik av JO. I sitt beslut skriver JO:

”Grundlagens skydd för yttrandefrihet innebär bl.a. att det allmänna inte får vidta repressalier mot enskilda som använt sin yttrandefrihet. JO anser att nämndens åtgärd att återta erbjudandet om anställning stred mot det s.k. repressalieförbudet. Nämnden får därför kritik för sitt agerande.”

Örnsköldsviks kommun förklarar i sitt svar till JO att Ronie Berggren inte fått jobbet av hänsyn till de ”ensamkommande barnen”:

”Örnsköldsviks kommun värnar om de ensamkommande barnen och deras rädsla i den särskilt utsatta situation de befinner sig i, men även som arbetsgivare för Ronie Berggrens säkerhet”, skriver kommunen som också konstaterat att Berggren inte var ”lämplig”.

Det är inget som JO fäster någon vikt vid. I sitt beslut hänvisar man till Regeringsformens skrivningar om yttrandefrihet.

”Den som är anställd vid en myndighet har alltså rätt att, utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida, framföra sina egna synpunkter såväl på myndighetens verksamhet som i andra frågor. En offentlig arbetsgivare kan inte av sina anställda kräva att de utanför tjänsten avhåller sig från att ge uttryck för en viss typ av värderingar.

Detta gäller även när dessa kan synas helt avvika från det arbetsgivaren står för. Förtroendet för myndigheterna upprätthålls inte genom tillsyn över de anställdas åsikter utan genom att verksamheten utövas under lagarna och kontrolleras rättsligt.”

Nyheter Idag ringde upp Ronie Berggren.

Vad säger du om JO:s beslut?

– Det är mycket glädjande att JO fastslår att yttrandefrihet gäller i Sverige och konkret visar när myndigheter brister.

Vad hoppas du ska bli resultatet av den kritik som nu riktas mot Örnsköldsviks kommun?

– Två saker. Jag hoppas att kommunen ska lära sig en läxa, ta ett djupt andetag vid liknande situationer och först ringa personen för att reda ut saker och ting innan man vidtar drastiska åtgärder.

– Därtill hoppas jag att Justitieombudsmannens beslut kan bli prejudicerande. Jag är inte ensam i den här situationen. Det finns många som nekats anställningar, blivit av med anställningar och på andra sätt diskriminerats för att ha uttryckt sina politiska åsikter på Internet. Sådant måste få ett slut. Yttrandefriheten är alla demokratiska samhällens hörnsten. Jag hoppas att mitt fall kan väcka en större debatt och bli prejudicerande för hur myndigheter bör förhålla sig till människors politiska uttryck på Internet.

Till sist, har du något tips till andra som hamnar i liknande situationer?

– Var inte rädd för att begära en träff för att få en ordentlig förklaring. Men räkna inte med att facket ska stötta dig. Ha däremot med dig något som du kan spela in samtalet med.

Här kan du ta del av hela JO-beslutet

Läs även: Anställda på HVB-hem hade intima relationer med ensamkommande

Uppdatering 20200118: Ronie Berggren är numera krönikör på Nyheter Idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag