JK: Rimligt att väcka frågor om svenska domstolars oberoende

Justitiekansler Mari Heidenborg. Foto: Flickr / Pressbild
  • Lördag 23 okt 2021 2021-10-23
E-post

SVERIGE Justitiekansler Mari Heidenborg tycker att det är befogat att fråga sig om domstolarna är tillräckligt självständiga gentemot regeringen i Sverige. Hennes långtgående befogenheter som JK gör att det kan uppstå en situation lik den i Polen, säger hon i Ekots lördagsintervju.

I Polen har regeringen hamnat i blåsväder och anklagats för att inte respektera domstolarnas självständighet.

I Sverige är Justitiekanslern utsedd av regeringen och utövar tillsyn av domstolsväsendet – något som lördagsintervjuns programledare beskriver som ”en lite olycklig kombination, kanske, i ett annat politiskt läge”.

– Det kan det definitivt vara, och vi har ju en pågående diskussion nu även i Sverige om domstolarnas självständighet gentemot regeringen. Och vi har ju av tradition en ganska svag maktdelning också i Sverige, säger Mari Heidenborg.

– Den här frågan om det är rimligt att JK har tillsyn över domstolarna och domare, det tycker jag är en befogad fråga.

SR: Du vill helt enkelt bli av med den här tillsynsrollen?

– Nej, jag skulle inte säga att jag vill bli av med den för det är ju ett uppdrag som jag har. Men jag tycker det är rimligt att fråga sig om det är en ordning som ska bestå eftersom jag som JK har väldigt långtgående befogenheter att anmäla domare till disciplinförfarande och åtala och så vidare, säger Heidenborg.

– Och tittar man på den utveckling som har varit i Polen så… Ett annat läge, en annan regim, en regimkritisk eller -trogen JK kan ju naturligtvis göra skada i ett sådant läge. Så visst är det en befogad fråga.

SR: Hur skulle en regimtrogen JK kunna göra skada?

– Det handlar ju om att naturligtvis vidta åtgärder mot domare – precis som man gör i Polen i dag.

Justitiekanslern kommenterar även det uppmärksammade fallet där en dömd våldtäktsman beviljades 840 000 kronor i skadestånd för att han fick ett för långt straff.

Heidenborg säger att hon förstår att många är kritiska till beslutet men menar att hon enbart följde gällande lag och praxis.

– Jag ska bevaka statens intressen men jag ska också företräda den enskilde mot staten och jag ska vakta våra grundläggande friheter som vi har i grundlagen, och det här innebär att jag tid till annan måste fatta beslut som kanske inte är i linje med den allmänna opinionen och så vidare, säger hon.

Läs även: JK slängde underlag till våldtäktsmannens skadestånd

Lyssna på podden: Skandalskadeståndet och myndighetsaktivismen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag