JK slängde underlag till våldtäktsmannens skadestånd

JK Mari Heidenborg och Damir Al-Ali. Bild: Pressbild/FUP
  • Onsdag 22 sep 2021 2021-09-22
E-post 1429

Underlaget som använts till att beräkna det skadestånd på  840 000 som gavs till våldtäktsmannen Damir Al-Ali har gallrats, rapporterar Kvartal. Justitiekansler Mari Heidenborg skriver till Kvartal att handlingen inte är en offentlig handling utan en minnesanteckning, och därför gallrats bort enligt gällande rutiner.

JK:s beslut att gallra handlingen får kritik av Nils Funcke, expert på yttrandefrihet och offentlighetsprincipen.

– Vid myndighetsutövning ska det som varit av betydelse för ärendets utgång sparas. Det ska vara möjligt att se vilka överväganden en myndighet gjort, säger Funcke till Kvartal.

Läs även: Våldtäktsmannens offer om skandalskadeståndet: ”Ett hån mot kvinnor i Sverige”

På frågan om hur JK kommit fram till beloppet 840 000 svarar Heidenborg Kvartal att man följt lagen och praxis, utan att förklara närmare.

Funcke säger till Kvartal att om en schablon har använts för att beräkna skadeståndet kan beräkningen betraktas som en minnesanteckning och slängas, men att JK ändå bör besvara frågor om hur beräkningen gjorts.

– Att slentrianmässigt avfärda en begäran om en förklaring utgör inte god förvaltningskultur, säger Funcke till Kvartal.

Underlaget till JK:s beslut har begärts ut av Ole Settergren, analyschef vid Pensionsmyndigheten, som menar att JK hade kunnat neka våldtäktsmannen skadestånd enligt nuvarande lagstiftning.

Detta enligt stycke tre i 6§ i ”Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder”, som lyder ”Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas.”

Bakgrunden till bestämmelsen om att ersättning kan vägras och sätta ned är det omdiskuterade så kallade Lindome-fallet, då en äldre man dödades i samband med ett inbrott utan att det kunde bevisas vem av inbrottstjuvarna som dödat mannen.

Den huvudmisstänkte i fallet beviljades ersättning av JK för den tid han varit felaktigt frihetsberövad, och bestämmelsen infördes för att undvika den typen av stötande resultat, skriver Settergren i Kvartal.

Läs även: Gav 840 000 kr i skadestånd till våldtäktsman – nu höjs röster för Justitiekanslerns avgång

Läs även: Massi Fritz: ”Ingen dömd våldtäktsman ska kunna beviljas skadestånd av staten”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag