Karlssons konflikt med sajten Motpol speglar djup spricka i Sverigedemokraterna

Daniel Friberg till vänster och Mattias Karlsson till höger. Foto: Privat / Nyheter Idag
  • Fredag 13 mar 2015 2015-03-13
E-post 47

SVERIGE Ett nytt drama utspelar sig efter att sajten Fria Tider hintat om att Mattias Karlsson (SD) påstås ha låtit sig intervjuas av sajten Motpol – en sajt Karlsson beskriver som ”Neofascister”. Nu går Karlsson till motattack på Facebook.

Det började med att Fria Tider publicerade en artikel där Sverigedemokraternas tillförordnade partiledare Mattias Karlsson pekas ut som personen bakom pseudonymen ”Anders Lundgren” som låtit sig intervjuas av sajten Motpol. Karlsson å sin sida menar att han har inget minne av att så ska ha skett, men förklarar samtidigt på Facebook att han under årens lopp besvarat frågor från mängder av medier, sajter och personer vars ideologiska utgångspunkter han ej delar.

Sajten Motpol uppfattas av både SD-ledningen, men även av andra bedömare, som kontroversiell. I ett långt Facebookinlägg redogör Karlsson för varför han menar att Motpol är en neofascistisk sajt och han går även till attack mot sajtens frontfigur Daniel Friberg.

Daniel Friberg själv pekades redan 1999 ut som ledande nazist och en fiende till demokratin av Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Enligt det identitära webbaserade uppslagsverket Metapedia var Friberg tidigare chefredaktör för tidningen Framtid som gavs ut av Alternativ media. I en bild på Metapedia framgår det att tidningen som Friberg drev bland annat saluförde och gjorde reklam för nazistiska Svenska Motståndsrörelsens tidning ” Folktribunen” samt diverse rasbiologisk och antisemitisk litteratur”, skriver Karlsson bland mycket annat på Facebook.

Karlsson ger även en känga till Fria Tider som han menar är närstående sajten Motpol. Men den bilden tillbakavisar Fria Tiders publisher Widar Nord.

– Vilket trams. Det är Karlsson som har skrivit på Motpol och inte någon från Fria Tider, säger Nord till Nyheter Idag.

Friberg slår ifrån sig kritiken

När Nyheter Idag kontaktar Daniel Friberg för att be honom kommentera de uppgifter som Karlsson skriver på sin Facebooksida får vi ett helt A4-dokument tillbaka. Kortfattat menar Friberg att mycket av den kritiken som riktas mot honom är överdriven och han invänder mot den beskrivning han fått i etablerade medier.

– Men det här är alltså enskilda exempel som Mattias Karlsson har grävt upp och som ligger sju till sjutton år tillbaka i tiden. Många av Sveriges nationalister, inte minst de som Karlsson själv har placerat i sin riksdagsgrupp, har en betydligt mer kontroversiell historia men har mognat med tiden. Självklart intog även jag ståndpunkter för fem eller tio eller femton år sedan som inte nödvändigtvis är representativa för vem jag är idag, säger Friberg till Nyheter Idag.

Konflikten mellan Karlsson och Friberg är inte ny. Friberg uppfattas idag som en ledande figur bland identitärer, en rörelse som av kritiker beskrivs som neofascistisk. Vidare arbetar Friberg även med det kritiserade bokförlaget Arktos och har även tidigare varit drivande i tidskriften Framtid. Karlsson påpekar på Facebook att den tidskriften gjort reklam för nazistiska Svenska Motståndsrörelsen. Men även den kritiken slår Friberg ifrån sig.

– För att gå vidare till Mattias nästa påstående så stämmer det även att min tidskrift saluförde och gjorde reklam för tidningen ”Folktribunen” som på den tiden gavs ut av Svenska motståndsrörelsen. Detta var emellertid under dess tidiga år, då de fortfarande betecknade sig som ”svenska patrioter” och tydligt distanserade sig från nazismen. Detta vet Mattias, och det är ett oärligt sätt att försöka smeta på oss en påhittad koppling till nazism.

Den delen av Karlssons kritik där Friberg pekas ut som nazist menar Friberg bör nyanseras. Han är istället kritisk till kvällstidningarna som enligt Friberg tog i för mycket, berättar han.

– 1999 genomfördes en uthängning där man blandade nationalister med verkliga nazister, dömda mördare och ledande MC-kriminella. Det ledde till en stor pressetisk efterdebatt och påminner mycket om Expressens och Aftonbladets senaste uthängningar av ”näthatare”. Flera av de uthängda var unga och en av dem begick självmord kort efter publiceringen.

Mycket har hänt i Sverigedemokraterna sedan 1999. Vid den här tiden hade ännu inte Nationaldemokraterna brutit sig ur partiet, det hände två år senare. Nationaldemokraterna samlade de mer radikala och extrema personerna som bröt sig loss från SD. Karlsson bedömer att det är personer som tillhörde den mer radikala falangen runt Nationaldemokraterna som nu försöker få inflytande i partiet. Bland dem räknar han Friberg, som i sin tur vill nyansera bilden från den här tiden.

– Själv hamnade jag på listan för att jag jobbat som redaktör för en invandringskritisk tidskrift, Framtid, som jag hade startat för egna sparpengar. Vi var helt demokratiska och flera av SDs kommunföreningar hjälpte mig att distribuera den, så någon sorts nazism var det ju aldrig frågan om, säger Friberg till Nyheter Idag.

En snabb sökning på nätet ger vid handen att tidskriften Expo vid flera tillfällen omnämnt Friberg och hans engagemang på den nationalistiska och högerextrema kanten. Samtidigt har Karlsson och partiledningen flera gånger poängterat den inslagna linjen om nolltolerans som i korthet går ut på att distansera partiet från den här typen av element.

Känslig fråga inom Sverigedemokraterna

Den identitära rörelsen har idag vissa kopplingar till delar av Sverigedemokraterna. Bland annat är Patrik Ehn, som uteslöts ur partiet, aktiv på sajten Motpol samt engagerad i den identitära rörelsen. Tidigare har Nyheter Idag även rapporterat att Sverigedemokraternas förre kanslichef Mikael Valtersson deltagit på arrangemanget identitär idé.

Frågan är känslig för SD-ledningen, inte minst efter att de deklarerat en nolltolerans mot ideologiskt avvikande element i partiet. Det är inte heller första gången som Karlsson tydligt markerar mot identitärerna, eller för den delen sajten Motpol. Nu sker dock konflikten inför öppen ridå och Karlsson bråkar med Friberg i ett kommentarfält på Facebook.

Tror inte att ni är några monster. Bara människor med en slug strategi som dragit felaktiga slutsatser och bekänner sig till kontraproduktiva och moraliskt tvivelaktiga idéer. Idéer som jag är fast besluten att hålla på minst en armslängds avstånd från mitt parti”, skriver Karlsson till Friberg.

Speglar konflikt med Sverigedemokratisk Ungdom

Nyheter Idag har tidigare rapporterat att SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne mött skarp kritik för deras ideologiska inriktning där nationalism betonas betydligt mer än moderpartiets mer moderata linje med socialkonservatism. Men även SDUs kampanjmaterial har mött häftig kritik, bland annat en video från ungdomsförbundet där de kritiserar EU. Videons form och innehåll påminner starkt om en kampanjvideo från franska identitärer.

– Det är ju vida känt att Kasselstrand och folket runt honom har kontakter med den identitära rörelsen. Att man nu börjar kopiera deras propaganda känns bara som ett naturligt steg i deras utveckling, kommenterade Henrik Johansson från sajten interasistmen till Nyheter Idag.

Det är den radikala inriktningen hos ungdomsförbundet som kommit att växa till en öppen konflikt inom Sverigedemokraterna. Stora delar av partiet vill fortsätta på den inslagna socialkonservativa linjen och lämna de radikala elementen bakom sig. Samtidigt försöker aktörer utanför partiet att ge stöd åt Kasselstrand och Hahnes mer nationalistiska och bitvis radikala inriktning.

En sådan aktör är Nordisk Ungdom som flera gånger visat öppet stöd för Kasselstrand och Hahne. Nordisk Ungdom i sin tur har täta band med identitärerna, de var bland annat med och arrangerade identitär idé sommaren 2014. Men det finns även mer direkta kopplingar till SDU-ledningen – en person som tidigare haft betydelsefulla styrelseuppdrag i SDU och som stått Kasselstrand och Hahne mycket nära har själv var engagerad i aktiviteter med Nordisk Ungdom. Vid ett tillfälle deltog han tillsammans med bland annat Nordisk Ungdom i att klottra slagord i Stockholm. De var även beväpnade med glasflaskor i händelse av konfrontation.

Nyligen utspelades stor dramatik under ett årsmöte för Sverigedemokraterna Stockholm stad där vice ordförande William Hahne utmanade sittande ordförande Maria Danielsson. Det var en maktkamp där partiledningen var starkt kritisk till Hahnes kandidatur men trots detta lyckades han bli vald till ny ordförande. Snart väntar ett nytt årsmöte för distriktet Stockholms län där Gustav Kasselstrand är en av personerna som kandiderar till styrelsen. Skulle Kasselstrand lyckas har duon från SDU etablerat en plattform i moderpartiet inför framtiden.

Flera bedömare, såväl inom partiet som utanför, menar att SDU-topparnas linje på sikt skulle kunna kapa partiet och leda det in i en mer radikal inriktning, inte helt olikt det numera nedlagda partiet Nationaldemokraterna. Det är denna utveckling som partiledningen vill bromsa varför frågan om organisationer som identitärerna och sajten Motpol kommit att bli en växande konfliktyta.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag