Könsstympade sina barn – får flyktingstatus i Sverige

Foto: Flickr
  • Lördag 22 jun 2019 2019-06-22
E-post 1985

SVERIGE En somalisk kvinna som könsstympade sina barn förvägrades av Migrationsverket skyddsstatus i Sverige på grund av sin brottslighet. Men nu har Migrationsöverdomstolen rivit upp domen och gett kvinnan skyddsstatus.

En somalisk kvinna som medverkar till att könsstympa tre av sina barn utomlands får flyktingstatus i Sverige, rapporterar Sveriges Radio.  Detta efter ett avgörande i Migrationsöverdomstolen.

– Frågan vi har tagit ställning till är om brottet är så grovt att hon ska uteslutas från att få skyddsstatus i Sverige, säger Erik Hjulström, kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen och en av tre domare i målet, till Sveriges Radio.

Kvinnan sökte asyl i Sverige 2015 tillsammans med sin make och deras gemensamma barn. I mars 2018 beslutade Migrationsverket att kvinnan inte kvalificerade sig för skyddsstatus då hon deltagit i könsstympningen av sina barn innan hon kom till Sverige.

Läs även: Vägledande dom i HD: Alban utvisas – trots kort fängelsestraff

Beslutet grundades i en bestämmelse i utlänningslagen om att en person inte ska få skyddsstatus i Sverige om denne begått grova icke-politiska brott i andra länder.

Istället fick kvinnan tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina barn, som tillsammans med sin far, kvinnans make, fick skyddsstatus då de riskerar förföljelse i hemlandet.

Kvinnan, som hävdade att hennes mor och svärmor låg bakom könsstympningen, överklagade till Migrationsdomstolen, som gick på Migrationsverkets linje. Men nu river Migrationsöverdomstolen upp beslutet.

– Det här är ju då en gärning som i och för sig är kriminaliserad i Sverige, men som inte avses leda till åtal här. Det står i förarbetena till lagstiftningen och det tycker vi väger extra tungt, säger kammarrättsråd Erik Hjulström till Sveriges Radio.

Läs även: Danmark återkallar uppehållstillståndet för tusen somalier

Då Migrationsöverdomstolen är hösta instans i migrationsmål är domen prejudicerande, och Migrationsverket ska i fortsättningen rätta sig efter den.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt du läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av de som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag